Vi trenger flere arbeidsplasser for å holde tritt med befolkningsveksten. Det er et mål for regionen at behovet for arbeidspendling blir redusert. Det arbeides derfor på mange fronter for å få bedrifter til å etablere seg her. Dette dreier om å ha attraktive næringsarealer til disposisjon. Dette dreier seg også om byutvikling og kunne tilby gode boområder. Men det dreier seg også om å bygge et godt omdømme som sted for etablering av næringsliv.

Våre folkevalgte preger nyhetsbildet og har derfor en viktig rolle som omdømmebyggere. Vi mangler ikke politikere som går høyt på banen som «næringslivspolitikere». Men noen ganger opptrer de dessverre mer som omdømmenedbyggere enn som gode omdømmebyggere.

Bedrifter kommer – og bedrifter forsvinner

Næringslivet er dynamisk. Bedrifter kommer – og bedrifter forsvinner. Det skapes arbeidsplasser og vi mister arbeidsplasser. Ved etableringen av Moss Lufthavn Rygge ble det skapt mange arbeidsplasser. Men det gikk ikke så bra som mange – inkludert eierne – hadde håpet på. Styret i RSL vedtok etter ni års drift å legge ned virksomheten.

Årsaken til nedleggelsen er nå uinteressant. Vedtaket er gjort og lysene slukket. Det er i alt blitt investert 1,2 mrd. i denne sivile lufthavnen.

Gledesmelding fra RSL-styret

Så kommer etter min mening en gledesmelding fra styret i RSL. De ønsker å kjøpe arealet hvor de har gjort sine investeringer (terminalbygg m.m.) fra forsvaret. Jeg tolker dette slik at RSL ønsker å investere videre med henblikk å tilpasse eiendomsmassen til annen type næringsvirksomhet. Det vil i så fall betyr nye arbeidsplasser i Rygge.

Den politiske reaksjonen på dette bekymrer meg. Både ordfører Skartlien og varaordfører Blakstad har gitt offentlig uttrykk for at det ikke vil bli aktuelt å godta omregulering til andre næringsformål enn lufthavn. Dette terger selvfølgelig eierne. Og eierne er ikke hvem som helst. Orkla er fylkets største og mest innovative bedrift, og Thon er en stor og kapitalsterk utviklingsaktør.

Holdningen til kommunens fremste politikere blir selvfølgelig også lagt merke til over det ganske land – kanskje også utenlands. Slike holdninger er alt annet en god omdømmebygging.

Hvem vil satse og investere i mosseregionen når vi har politikere viser slik mangel på omstillingsvilje?

Orkla og Thon gikk økonomisk tungt inn ved etableringen av Moss lufthavn Rygge gjennom selskapet RSL - til tross for at dette utvilsomt var et risikoprosjekt. Fagmiljøene var skeptiske, mens de fleste lokale og regionale politikere var begeistret og lovordene mange. Etter nedleggelsen har stemningen snudd. Flere sentrale politikere (bl.a. ordføreren i Moss) mener at nå at RSL har drevet flyplassen dårlig og at det fortsatt er grunnlag for videre drift.

Les også

Derfor vil Rygge kommune ha sivil luftfart

 

Direktør Tandberg i RSL har respondert på dette ved å foreslå at kommunene i regionen går inn på eiersiden og driver flyplassene videre. Thon har uttalt at han er villig til å selge sin aksjepost på 40 % for 1 krone. Tipper at Østfold energi (som nå eier 20 % av selskapet) er villig til å gjøre det samme. Kommunene kan med andre ord overta aksjemajoriteten for en symbolsk sum – hvis de ønsker det. Men med på ”lasset” følger lånene i DnB som disse selskapene har garantert for.

Lite sannsynlig

Varaordfører i Rygge, Finn-Erik Blakstad (V) – nå partiets stortingskandidat - går til valg på at Avinor skal overta og drive Moss Lufthavn Rygge. Styret i Avinor er tydelige på at dette ikke er aktuelt. Det er bare generalforsamlingen i dette statlige selskapet (samferdselsministeren) som kan instruere styret til å endre oppfatning. Det er lite sannsynlig.

Og det er like lite sannsynlig at Stortinget vil instruere samferdselsministeren i en sak som dette. Dersom Blakstad har sitt parti i ryggen, så bør at vi forvente Venstre fremmer et slikt forslag for Stortinget. Det har de så langt ikke gjort!

Nytt fokus på andre virksomheter

Jeg håper våre folkevalgte nå innser at tiden med en sivil lufthavn på Rygge er over. Nå bør det politiske fokuset rettes inn mot hvordan de investeringene som er gjort på den sivile delen av flyplassen kan gi oss nye virksomheter og nye arbeidsplasser.

IKEA har lagt den miljømessig kontroversielle etableringen på Vestby på is. Hvorfor blir det ikke jobbet for å få IKEA til Rygge? Beliggenheten er god, infrastrukturen er på plass og det foreligger ingen miljøulemper.

LES OGSÅ:

Derfor vil Rygge kommune ha sivil luftfart

Svar til Frank Skjærbek.

Om RSL og Rygge Airport

Utfordrer kommunene til å overta på Rygge

– Det som var vrient før, er blitt verre nå

Rygge Airport AS: – Trenger en avtale med Rygge Sivile Lufthavn

Fylkeskommunen tapte 37 millioner på Rygge-nedleggelse

– De er livredde for at andre skal lykkes

Moss lufthavn Rygge: Opphørssalg i full gang

Rygge-eiere tviholder på flyplassen