Gå til sidens hovedinnhold

– La oss være redelige med fakta

Artikkelen er over 4 år gammel

Kronikk signert Tage Pettersen, ordfører i Moss (H)

Kronikk Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eirik Tveiten har i et svar på Jørn Willes kronikk flere «frie» tolkninger av fakta. Jeg har ikke tenkt til å diskutere jernbanesaken med Tveiten da vi aldri vil bli enige. Et stort flertall av bystyrets partier står bak den valgte løsningen og det er den Bane NOR nå jobber ut ifra. Men jeg føler for å bidra til at avisens lesere får kjennskap til hva som er riktige fakta.

Bystyret besluttet ikke i 2013 å legge jernbanestasjonen på Værla. Dette har vært den foretrukne lokaliseringen av jernbanestasjonen siden 90-tallet og det er ikke noe som er vesentlig forandret ut ifra de opprinnelige planene knyttet til dette.

Å hevde at Jernbaneverket (nå Bane NOR) og ROM Eiendom la et betydelig press på politikerne levner særdeles liten tillit til politikernes integritet. Husk at den valgte traseen var den Moss kommune i sin tid kjempet mot NSB for å få til – og Moss kommune vant den kampen til slutt.

Det å tillegge Aps stortingsrepresentant Irene Johansen skumle hensikter fordi hun er i permisjon fra stillingen som personalsjef i Jernbaneverket blir bare dumt. Alle stortingsrepresentanter er akkurat det når de er valgt, uansett hvilken jobb de har permisjon fra. De er folkevalgte på linje med Tveiten.

Det er korrekt at jeg som ordfører hele veien har sagt at stasjonen skal ligge i sentrum. Det skal den! Jeg har derimot aldri sagt at den skal ligge på Kransen, men at vi skulle jobbe for å trekke inngangen så langt opp mot Kransen som mulig. De endelige grunnforholdene viste oss at det ikke var mulig å få til noe mer enn en mindre justering.

Det er ikke riktig at Moss kommune har trodd at det «bare» var ca. 13 hus som måtte rives i Nyquistbyen. Moss kommune kjøpte ut disse husene tidlig på 2000-tallet for å bidra til å redusere usikkerheten for dem som da ville selge. Men siden det helt siden 90-tallet har vært planlagt med den stasjonsplasseringen som nå er valgt, har det alltid ligget i kortene at langt flere eiendommer måtte innløses.

Stasjonsbygget trekkes ikke 500 meter lenger sør! Inngangen til den nye stasjonen trekkes 150 meter sør for dagens.

Området som skal graves ut for å bygge kulvert er i størrelsesorden det man har vært klar over lenge. Det har vært godt kjent at det ikke er fjell i dette området. Det har også vært kjent at grunnen her har utfordringer knyttet til leire. Dette er imidlertid utfordringer Bane NOR hevder å ha god kompetanse på.

Å hevde at arbeidet med ny jernbanestasjon blir så omfattende at arbeidet med å bli kvitt fergeveien (R19) må utsettes til etter at ny stasjon er anlagt – er i beste fall en skrivefeil fra Tveiten! Det er ingen som noen gang tidligere har klart å få RV19 inn i Nasjonal Transportplan (NTP) med finansiering før nå! Det er i seg selv en stor seier og har ingen knytninger til jernbaneutbyggingen! Vi jobber imidlertid for å se om vi kan få til en oppstart av riksveien før 2024 som nå er planen i NTP.

Tveiten hevder videre at hele byen i over ti år vil fremstå som en gedigen byggeplass. Her sliter han både med geografikunnskaper og telleferdigheter. Jeg går ut ifra at han mener området mellom RV19, Fjordveien, Steinullbakken og Moss havn? Byggestart for jernbanekulverten er sent i 2019, med ferdigstillelse av hele prosjektet i 2023. Det skulle bli fire år. Selve kulvertlokket vil nok være på plass i god tid før dette.

Rett bør være rett – uansett hva vi kjemper for.

LES OGSÅ:

Den store konspirasjonsteorien om jernbaneplanleggingen i Moss

Om konspirasjonsteorier: I rest my case

Styret i Sameiet Boyebakken svarer Bane NOR

– Lytt til innbyggerne i jernbanesaken!

Om anleggsveier for jernbaneutbygging  

Kommentarer til denne saken