Da går 2016 mot slutten og det er på tide å gjøre opp et lite regnskap for året som nå ligger bak oss. Bystyret har besluttet flere viktige saker som vil bli stående i historiebøkene. Den aller viktigste saken vil jeg si er at både Rygge og Moss har vedtatt å bygge en ny kommune sammen fra 1. januar 2020.

Jeg har også lyst til å trekke frem flere saker som forhåpentligvis vil bli husket og som ikke minst vil være med på å forme fremtidens Moss. Neste år starter arbeidet med nye Hoppern ungdomsskole og flerbrukshall. Skolen vil stå klar til skolestart 2019. Neste høst starter vi opp arbeidet med å realisere et regionalt kulturhus som vil inkludere et oppgradert Parkteater og en ombygd samfunnssal som scene to. Arbeidene med å pusse opp Torderød gård og hageanlegget har også oppstart i 2017. Dette skal stå ferdig som en gave til byens 300-årsjubileum i 2020.

Kommunen har også satset kraftig på sentrum! Det nye Kirketorget som har blitt tatt veldig godt imot sto klart i august. Sammen med handelsstanden og gårdeierne har vi etablert selskapet «Moss i sentrum». Daglig leder her får en viktig rolle med å koordinere aktiviteter og ulike tiltak. Sist men ikke minst har vi investert i ny vinter- og julebelysning i sentrum. Neste år er bidraget en kunstisbane rundt paviljongen i Kirkeparken.

Mye av grunnlaget for utformingen av fremtidens Moss er også vedtatt i år. Bystyret har vedtatt en områderegulering for Moss havn som vil flytte havnen lenger fra sentrum, som vil bidra til utvikling rundt ny jernbanestasjon og som vil åpne byen mot Værla. Reguleringen for jernbanetraseen er vedtatt og neste år vil arbeidene starte opp. Det er vedtatt viktige reguleringsplaner for utvikling på Verket, i Vingparken og på Kambo.

Dette legger grunnlaget for en massiv boligbygging og nye attraktive næringsområder. Flere store bedrifter har vedtatt å etablere seg i Moss, eller å konsolidere sin stilling. Jeg har også lyst til å trekke frem at NVE har gitt klarsignal til å starte flytting av høyspenttraseen på Kambo.

2017 vil også bli et viktig år for oss mossinger. For å følge opp sentrumsplanen vil vi nå etablere en sentrumsoffensiv som skal jobbe målrettet med å løfte sentrum videre. Dette vil være et samarbeid mellom kommunen, næringsdrivende og gårdeiere. Horisonten for arbeidet vil være 2020. Jubileumskomiteen som skal jobbe med byjubileet vil også starte sitt arbeid neste år. Komiteen som ledes av ordfører skal jobbe med jubileumsprogrammet, men ikke minst komme med ideer til hvilke varige spor jubileet skal sette. At Rygge og Moss blir en kommune på samme tid gir oss spennende muligheter til en felles identitets- og kulturbygging for våre innbyggere.

Neste år vil vi starte arbeidet med å rullere kommuneplanen sammen med Rygge. Dette er det viktigste dokumentet vi har å utvikle kommunen etter. Her setter vi oss viktige samfunnsmål og legger planer for å forvalte kommunenes areal.

Det nylig vedtatte budsjettet for 2017 forteller også noe om hva vi kan vente oss neste år. Før sommeren vil vi åpne frivillighetens hus. Dette vil være et stort løft for byens lag og foreninger. Samtidig har vi fra 1. januar på plass en frivillighetskoordinator som skal bidra til tettere samarbeid mellom kommunen og frivilligheten, men også på tvers i byens store mangfold av organisasjoner. Budsjettet innebærer også en betydelig vekst i overføringene til flere lag og foreninger.

Satsingen på gang- og sykkelveier vil bli tydelig neste år. Nye traseer vil bli åpnet i Fjordveien, Jernbanegata, Storgata og på Kambo. Oppgraderingen av Trolldalsbekken på Kambo vil fortsette. Arbeidet med å restaurere Vognskjulet på Alby starter også til våren. Dette vil bli et stort løft og bety mye for Punkt Øs mulighet til formidling av kunst til barn og unge.

Kjære mossinger – mye spennende skjer i byen vår og mange besøker oss for å lære av våre prosesser. Dette synes jeg vi alle skal ta til oss som en av mange gode grunner til å være stolte av Moss. Jeg takker for året som nå legges bak oss og ønsker alle et flott 2017.