Mener mye taler for å utvide Moss Havn

Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Torger Reve, professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI, uttalte i et møte med Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) nylig, at Mosseregionen er et kommunikasjonsmessig knutepunkt der flyplassen, IC jernbanen, E6, Norges mest trafikkerte ferjesamband og nasjonal stamnetthavn, gir et unikt konkurransefortrinn for en positiv vekst og utvikling innenfor maritime- og logistikknæringer.

Moss Havn er en av landets største stamnetthavner og dermed et svært viktig element i «importkorridoren» til Norge. Havna er med på å skape mange gode arbeidsplasser både direkte og indirekte, lokalt og regionalt. For at Moss Havn skal kunne utvikle seg til en moderne og fremtidsrettet havn, må den være intermodal. Intermodal betyr at havna opererer mellom alle transportbærerne; sjø, jernbane og vei.

I tillegg vil også mulighet for flyfrakt fra Rygge være betydningsfullt. Sentrale myndigheter har et mål om mer gods fra vei til bane og sjø. Eksempelvis kjører nærmere 3000 vogntog i døgnet over Svinesund på E6 og den årlige veksten ekspanderer. Moderne og lønnsomme havner må også knytte seg opp i et bredere samarbeid om last og drift.

En havneallianse med Borg Havn vil i første omgang kunne ivareta et slikt behov. Små havner som opererer alene vil neppe overleve i fremtiden. Det gir en verdifull mulighet dersom Moss Havn får motta steinmasser fra blant annet jernbanetunnelene. Dette vil på kort sikt være et miljøtiltak som dekker over gammel forurensing, og på lengre sikt gi mulighet for å skyve havna lengre vekk fra sentrum og samtidig åpne for muligheten som ligger i å utvikle dagens jernbaneområde/nordre havneområde til en ny og moderne bydel; Sjøsiden.

I tillegg er en stor bypark og badestrand mot Rygge planlagt som avslutning av havna mot sør. Planprogrammet (plan for planen) for Moss Havn forutsetter naturlig nok en rekke detaljutredninger som må gjennomføres i den videre planprosess. Trenden er at vi produserer færre varer selv, slik at importandelen øker (forventet 30–40 prosent vekst de neste 10–15 år). Det forventes en fortsatt stor befolkningsøkning i Stor-Oslo-området i årene fremover, noe som også medfører vekst i godsmengder og transporttjenester. Svært stor andel pendler i dag med sin arbeidskraft og kreativitet ut av regionen, i hovedsak til Oslo. Arbeidsplassene er derfor svært viktige i vår region.

I regi av MNUs maritimt- & logistikknettverk som er et bransjenettverk i Østfold/Follo/Oslofjordområdet, vil flere av disse temaene bli tatt opp i nettverkskonferansen 20. august; herunder Havnealliansen – felles havneselskap i Østfold, gods på bane fra Moss havn, utfordringer og muligheter for nærskipsfarten mm. Vi i MNU skal jobbe for at regionens muligheter utnyttes på en måte som gir industrien gode vekst- og utviklingsvilkår, der vi positivt utnytter kaifronter og havnen vår slik at nærskipsfarten og logistikknæringen kan bli kraftige vekstnæringer i årene fremover. … og da må vi kanskje også tåle litt støy.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags