Stortingsrepresentant og APs fylkesleder i Østfold, Stein Erik Lauvås, har kommet med uttalelser til media etter at statsminister Erna Solberg var på besøk i fylket på lørdag. Hun brukte sin tale til Østfold Høyres årsmøte til å snakke om Høyres politikk under overskriften «helheten».

Lauvås påstår at Solberg-regjeringen ikke har vært noen «god deal» for Østfold. Da tror jeg han har vært for mye i Oslo og at han har mistet mye av kontakten med sitt hjemfylke.

Han er åpenbart mest opptatt av Høyres politikk. Det er imidlertid svært sentrale spørsmål hvor det er vanskelig å vite hva partiet hans mener dersom de skulle komme i posisjon: Hva skjer med kommunestrukturen, hva skjer med kommuneøkonomien eller hva skjer med helikoptrene som er lovet til Rygge. Dette er saker der partiet enten taler med to tunger eller saker der de snur før blekket har tørket på vedtakene.

Regjeringens politikk er bra for Østfold

På ett området er AP forbilledlig klar: De skal øke skattene med 15 milliarder! Lauvås påstår at dette treffer de rikeste. AP går nå løs på både næringsliv og vanlige folks penger med denne skatteskjerpingen. Ifølge SSB-tall må 210.000 norske pensjonister da årlig betale 1,3 milliarder kroner mer i skatt. Jeg må med respekt også melde at det er urovekkende at AP nå vil gjøre det enda mindre attraktivt for norske eiere å investere i Norge.

Hva er så status for Østfold i dag? Er det bildet Lauvås forsøker å tegne korrekt? Situasjonen på en rekke områder viser at regjeringens politikk virker godt for Østfold.

Sist uke kom nye ledighetstall som viser oss at ledigheten synker med 5 prosent sammenlignet med januar i fjor. Vi bør spesielt merke oss at arbeidsledigheten blant ungdom under 30 år har gått ned med 13 prosent.

For første gang på flere tiår har vedlikeholdsetterslepet på vei og bane blitt redusert. Siden Høyre overtok makten i 2013 har det nasjonale samferdselsbudsjettet økt med over 50 prosent, over 20 milliarder kroner.

Dette har også kommet Østfold til gode.

På fire år med Høyre i regjering har Østfold fått 2,9 milliarder kroner i jernbaneinvesteringer. I årene 2010-2013 fikk Nedre Glomma-pakken til sammen åtte millioner kroner. Med denne regjeringen har Nedre Glomma fått sin egen belønningsavtale, som har sørget for hele 240 millioner kroner i vår regjeringstid. Totalt har regjeringen gitt dobbelt så mye til fylkesveien som de rødgrønne la opp til i direkte potter. Østfold har her fått 104 millioner kroner mer enn det de rødgrønne la opp til.

Kommunene har fått betydelig sterkere realvekst i sine inntekter under regjeringen Solberg enn under foregående regjering. Den gjennomsnittlige nasjonale realveksten for kommunene i årene 2009-2013 var 1,4 prosent. Veksten har i årene 2013-2016 gjennomsnittlig vært 2,2 prosent. Driftsresultatet for kommunesektoren for 2015 var det beste siden 2006.

Tallene for 2016 er enda ikke klare, men vi vet at skatteinngangen har vært betydelig høyere enn tidligere anslått. Alle Østfoldkommunene tjente også på endringene i den delen av kostnadsnøkkelen som fordeler inntekter til tjenester.

Det gamle inntektssystemet belønnet kommuner som valgte å være små, og førte til at kommuner som slår seg sammen taper inntekter. Regjeringen har fjernet hindringer for kommunesammenslåing, og kommuner som velger å stå alene der avstandene er små, kan ikke lenger sende hele regningen for administrasjon til resten av kommune-Norge.