Det er ikke ofte jeg er enig med Vestby Aps Tom A. Ludvigsen. Imidlertid kan jeg tiltre hans kommentar til Moss Avis 11. oktober: «Dette er den mest idiotiske reformen jeg har vært borti».

Hans kommentar er knyttet til at Østfold, Akershus og Buskerud skal slås sammen til Region Viken, én av 10 nye regioner som skal erstatte 19 fylkeskommuner. Jeg har i mange år ment at det bør etableres større kommuner med gode og robuste administrasjoner bestående av personell med høy og relevant utdanning og kompetanse.

Jeg ønsker meg i Østfold fem eller seks kommuner med ansatte som kan overta de fleste oppgavene til dagens fylkeskommune i tillegg til nye oppdrag fra staten. Kommunene må gjøres forberedt til å gi velferdsstaten nye og gode tjenester i tillegg til dagens oppgaver. Jeg ser ikke behovet for tre forvaltningsnivåer med valgte politikere.

Om forslaget til regioner, heter det i innstillingen fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomité : ..«nye regioner bør utgjøre funksjonelle enheter, der sammenhengende bo- og arbeidsmarkeder som hovedregel ikke bør deles».

Er det noe som blir oppdelt i forslaget til etablering av «RegionViken» er det nettopp bo - og arbeidsmarkeder. I tillegg blir det en desentralisering og oppsplitting av arbeidsoppgaver og arbeidssted både i de politisk så vel som i de forvaltingsmessige miljøene. Det forundrer meg at fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth (Ap) er så tilfreds med den avtalen som de tre fylkesordførerne har lagt fram for sine fylkesting for godkjenning i desember.

Til NRK Østfold sier Ole Haabeth 3. november at.. «dette er en god avtale for både Østfold og de to andre fylkene». I følge avtalen skal det opprettes tre administrasjonssentra med like mange arbeidsplasser på hvert sted. Stedene er Sarpsborg/Nedre Glomma, Drammen og Oslo/Lillestrøm.

Dersom Oslo ikke slutter seg til den felles regionen (mest sannsynlig), vil Lillestrøm erstatte Oslo som administrasjonssenter!

I det nye regiontinget skal være 87 politikere fra hele Viken. De skal velges for første gang høsten 2019. I avtalen heter det at den politiske og administrative ledelse med nødvendig stabs-, støtte- og strategiske funksjoner lokaliseres til Oslo/Lillestrøm, og det skal avholdes minst ett regionsmøte i hvert av dagens fylker i løpet av året. I tillegg til i Oslo/Lillestrøm, skal det etableres administrasjonssentra i Sarpsborg/Nedre Glomma og Drammen.

Fra Drammen skal utdanning styres, men noe skal også skje i Sarpsborg og Oslo/Lillestrøm. Samferdsel skal styres fra Oslo/Lillestrøm men også noe skal gjøres i Drammen og Sarpsborg/Nedre Glomma. Plan, miljø og næring skal styres fra Sarpsborg/Nedre Glomma, men også noe i Drammen.

Avtalen om Region Viken vil smøre alle oppgaver ut over tre steder med store avstander. Styring og administrasjon splittes opp mellom Oslo/Lillestrøm, Drammen og Sarpsborg/Nedre Glomma.

 I avtalen heter det at et viktig mål er.. «å skape bedre forutsetninger for en kompetent og effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon, med attraktive og utviklende arbeidsplasser».

De tre fylkesordførerne har inngått en avtale som bidrar til det motsatte av det som uttrykkes i avtalen. De splitter opp ledelsen av regionen og det er ikke mye snakk å etablere en forvaltning som skal bidra til effektive og gode tjenester for befolkningen i det store området.

Om ikke fylkestingene bruker fornuft, håper jeg Stortinget vil gjøre det. Dersom det på nåværende tidspunkt ikke er politisk mulig å få fjernet fylkeskommunen, håper jeg at fylkeskommunen videreføres inntil det kan etableres et flertall i Stortinget som innser at det ikke er behov for mer enn to forvaltingsnivå.

Å erstatte 19 fylkeskommuner med 10 nye regioner med valgte politikere har ikke noe med demokratiet å gjøre. De politiske taburettene kan vi spare.

La planen om regionalisering av landet bli liggende i en skuff!

Les også:

Vil ikke styres av hallinger

Lauvås (Ap): – Feil om regionreformen, Ingjerd Schou 

Storregion rundt Oslofjorden - grip sjansen og tenk stort

– Feil om regionreformen

Østfold og Akershus kan bli styrt fra Drammen

Viken kan bli navnet på den nye fylkeskommunen Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold

Slakter ny regionreform