I løpet av juli måned fikk de ansatte ved Rygge flyplass sine oppsigelser. I oktober stenges flyplassen for sivil trafikk. Den største politiske skandalen i Norge i 2016 er et faktum. Men hva var det som egentlig skjedde?

Fakta er det ingen tvil om: Det er regjeringa som er årsaken til nedleggelsen av flyplassen i Rygge gjennom innføringen av flyseteavgiften. Høyre-medlem i Fredrikstad, Henning Simonsen, skrev at flyseteavgiften er så dårlig politisk håndverk at saken bør brukes som skole-eksempel for hvordan det ikke skal gjøres. Ikke det minste merkelig at Simonsen meldte seg ut av Høyre.

Hovedspørsmålet som står fast er: Hvordan kunne regjeringa gamble bort 1000 arbeidsplasser i Østfold? For dette var politisk gambling på høyt nivå – eller kanskje rettere sagt: på lavt nivå. La oss gå tilbake til 2010. Da ville SV ha flyseteavgift. Jan Tore Sanner (H) karakteriserte forslaget som «foreldet politikk» og «et typisk SV-forslag». I 2016 uttaler Høyres Svein Flåtten at flyseteavgiften er «treffsikker» og «god klimapolitikk». Høyre må ha gamblet på at den politiske hukommelsen er kort.

Gambling på virkelig høyt nivå ble det da regjeringa satset på at Ryanair ville snu og at Rygge ville overleve. Statsminister Erna Solberg «markerte muskler» med å si:

– Vi må ikke legge oss på rygg for Ryanair. Ingen norske lufthavner blir nedlagt på grunn av en avgift på flyreiser, sa hun.

Så feil går det an å ta. Selv for en statsminister. Rent patetisk var ansvarsfraskrivelsen som Ketil Solvik-Olsen (Frp) kom med da han sa at Ryanair bedrev «et spill» og mente at de uansett ville trukket seg ut. En uttalelse som aldri ble dokumentert, men tvertimot tilbakevist.

Ryanair svarte: – Spørsmålet er ikke om Ryanair er interessert i Norge, men om Norge er interessert.

Men Høyre har en god gambler-kamerat i regjeringa. Nemlig «skatte- og avgiftlettelsespartiet» Frp. Det partiet gambler på at velgerne har glemt valgløftene om at skatter og avgifter skulle fjernes når partiet kom i regjering.

At det ble lagt fram et forslag på et så tynt analytisk grunnlag og blottet for vurdering av konsekvenser, må også i ettertid sees på som et stykke gambling. Men vi har vel alle erfaring med at mye kan skje i festens nattetimer, i dette tilfellet innspurten av budsjettforhandlingene. Når det nærmer seg den lyse morgen er ikke analyse og konsekvenser de mest fremtredende aktiviteter. Når vi tar med at avgiftens miljøpolitiske begrunnelse var tynnere enn utvannet blåbærsuppe, er vel de største tabbene tatt med. Fortsatt savner vi de gode svarene på hvorfor innføring av en flyseteavgift på 80 kroner er god miljøpolitikk.

Da ville i så fall effekten ha vært at landets ledende flyselskaper legger opp til en redusert flytrafikk. Nå kan det godt hende at flytrafikken går ned. Men da er det først og fremst terror og andre ting vi ikke kan styre, som er årsakene. En direkte effekt av regjeringas avgift var at trafikken på de mindre rutene kan bli svekket. Widerøe regner med å legge ned flere ruter her. For Østfold er det dramatisk. Nærmere 1.000 arbeidsplasser forsvinner. Fylket mister en viktig port mot utlandet. På landsbasis har NHO regnet ut at 5.000 arbeidsplasser kan forsvinne.

I valget mellom å kutte arbeidsplasser og gi skattekutt til de rikeste valgte regjeringa å legge ned 1.000 arbeidsplasser. Skammelig!

I debatten ble spørsmålet stilt igjen og igjen: Hvorfor er dere villige til å gamble bort 1.000 arbeidsplasser i Østfold?

Noen uker etter avgjørelsen kan vi fastslå at svarene aldri kom. Det er ikke Ryanair som er den store taperen. Taperne er de ansatte og deres familier – heltemodige ansatte som sto fram med håp og tro helt til det siste. Nå jobber de som best de kan for at passasjerene de siste ukene før nedleggelsen ikke skal rammes av denne håpløse avgjørelsen.

– Ingen norske flyplasser blir nedlagt på grunn av en avgift! Sa Erna Solberg - dager før hun krasjlandet Moss Lufthavn Rygge. De ansatte, og mange med dem, kommer nok til huske denne politiske gamblingen når de går til valgurnene. Da kan det hende at det er regjeringa Solberg som krasjlander.