Gå til sidens hovedinnhold

– Den lokale debatten om kommunereform er over

Artikkelen er over 5 år gammel

Aktuell kommentar av Brynjar Høidebraaten, Våler Krf.

Aktuell kommentar Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkesmannen i Østfold har som kjent kommet med sin anbefaling til Stortinget angående kommunereformen. På den ene siden vil han ikke anbefale at Våler blir slått sammen med andre kommuner i denne omgang. Dette begrunnes med at Stortinget kun unntaksvis åpner for tvangssammenslåinger «dersom en kommune hindrer andre kommuner i å oppnå en funksjonell sammenslåing». På den andre side vil han «på sikt» anbefale at Østfold i framtiden kun består av 5 kommuner, hvorav Moss/Rygge, Våler og evt Råde blir én av disse.

Tvetydig

Denne tvetydige anbefalingen er etter Våler KrFs mening ikke det svaret vi mener hverken Vålers befolkning, eller de ulike politiske partiene, burde fått. Andre fylkesmenn i andre fylker har hatt en mye mer tydelig tilnærming i sine anbefalinger.

Våler kommunestyres flertall har sagt nei til sammenslåing, noe for øvrig KrF stemte imot. Likevel mener vi at nå trenger vi å gå videre og se framover i stedet for at dette fortsatt skal være opptil politikerne i Våler å vurdere på nytt og på nytt. Nå får Stortinget ta saken, tegne kommunekartet, og så får vi forholde oss til det.

Ta vare på det lokale

Våler er en flott kommune å bo i. Det tror jeg de fleste av innbyggerne våre er enige i. Helt sentralt her er de tre lokalsamfunnene våre, Våk, Kirkebygden og Svinndal. Det er her folk bor, det er her ungene vokser opp, går i barnehage og skole, folk går på butikken, og mange har mye av sitt sosiale nettverk i nærmiljøet. For å ta vare på alt dette må vi se på hvert enkelt av disse lokalsamfunnene for seg. Det er ulike behov på de ulike stedene. Dette er viktig å ha med seg når man skal drive samfunnsutvikling.

Samtidig er Våler en såpass liten kommune befolkningsmessig, at noe må man ha felles, for eksempel en felles sentrumsutvikling i bygda, idrettsanlegg, sykehjem, kirke osv.

Arbeidet med de ulike kommuneplanene, både når det gjelder arealplanen og samfunnsdelen, og ikke minst planstrategien for disse, er et viktig politisk arbeid.

Budsjettarbeid

KrF er en del av posisjonen i Våler. Det har vi sammenhengende vært siden 2003. Vi er stolte og glade for det gode samarbeidet vi nå har med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Nå står «høstens vakreste eventyr», dvs budsjettet, for døren. Dette er et krevende arbeid, men vi gleder oss til nok en gang å ta aktivt del i dette. Våler KrFs tilnærming til budsjettarbeidet vil, som det alltid har vært, være å prøve å løfte de svakeste gruppene blant oss. Eller som Ole Paus har sagt; «jeg stemmer KrF fordi det er partiet som driver politikk for de som TRENGER politikk».

Her snakker vi om barnehagebarn og elever som trenger litt ekstra støtte, vi snakker om syke og funksjonshemmede, de som sliter med rus og/eller sin psykiske helse osv. Her gjør de ansatte i Våler en fantastisk jobb, og det er vi politikere som har ansvaret for å legge forholdene og de økonomiske rammene best mulig til rette.

Vårt mål er at både kommunen, frivillige lag og foreninger, og også kirken og dens medarbeidere, skal være i stand til å ivareta disse menneskenes behov på best mulig måte.

Så er det slik de ulike partiene har sine merkesaker, og resultatet av forhandlinger og «drakamper» i budsjettarbeidet blir nok at ikke alle får sine ønsker og behov oppfylt, men KrFs tilnærming til budsjettet bør i hvert fall være klar.

Les også:

– Våler er i Mosseregionen!

Regjeringas kommunereform er en gavepakke til velferdsprofitørene

Hva er folks framtid i Våler?

Med Våler kommune inn i framtiden

Spørsmål til posisjonen i Våler kommune

Moss Avis mener:  –For motstanderne av en kommunesammenslåing i Våler vil vi anbefale å vente på Stortingets behandling før de slapper helt av.

Kommentarer til denne saken