Gå til sidens hovedinnhold

Trygge arbeidsplasser i fremtida

Artikkelen er over 3 år gammel

KRONIKK Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet ser med stor bekymring på at forskjellene i samfunnet øker og at utryggheten får grobunn.

For oss er det grunnleggende at alle skal ha trygghet for å få gode helsetjenester, lik tilgang på riktige medisiner, et likeverdig skole- og utdanningstilbud og en verdig tilgang til riktig eldreomsorg, den dagen de trenger det. Arbeiderpartiet mener at disse helt grunnleggende velferdstjenestene skal organiseres fortrinnsvis via et offentlig tilbud eller fra et tilbud gitt av en ideell organisasjon.

Dette står i sterk kontrast til Høyres ideologiske tilnærming til at offentlige velferdstjenester skal privatiseres. Ikke fordi tjenestene blir bedre, men mer som en kjærlighetserklæring til at markedet skal løse alt. Høyres privatisering gir ikke flere arbeidsplasser, men det gir større utrygghet, økte forskjeller og mindre folkevalgt styring av grunnleggende velferdstjenester.

Ett av Høyres mest brukte argument høsten 2013 var behovet for omstilling av norsk økonomi, som skulle føre til at vi skulle bli mindre oljeavhengige og unngå todelingen av norsk økonomi. Siden den gang har det ikke manglet på retorikk, men politikk. Når norsk økonomi nå går noe bedre, skyldes det ikke omstilling i norsk økonomi eller framvekst av nye grønne framtidsretta arbeidsplasser. Det handler igjen om en oppgang i olje- og gassektoren.

Både LO og NHO har kommet med interessante analyser de siste dagene. NHO advarer mot at stadig flere unge blir stående utenfor arbeidsmarkedet. De slår også fast at den økte eksporten i 2017 i stor grad skyldes vekst i eksport av raffinerte oljeprodukter. Tradisjonell vareeksport er samlet på ett lavere nivå nå enn ved inngangen til året. Eksportretta bedrifter melder om nedjusterte forventninger til vekst, og investeringsveksten har vært lavere enn forventet. Med andre ord står vi overfor krevende forhold.

LO på sin side slår fast at for hver krone bedriftene går med overskudd, går bare 50 øre til investeringer i ny næringsvirksomhet i Norge. Penger er blitt kanalisert til boligmarkedet, og arbeidsplasser som er skapt, er lavproduktive og lite robuste når det skjer tilbakeslag i økonomien.

Arbeidsinnvandringen har i mangel av god nok politikk ført til sosial dumping. Lønningene har stått stille for dem som står svakest i arbeidsmarkedet. Arbeidstagerne har fått mindre og bedriftseierne har fått mer. På toppen av dette har eierne også fått store skattekutt. Alt dette øker forskjellene i Norge og trekker landet i feil retning.

Arbeiderpartiet vet at små forskjeller mellom folk gir høy tillit og et produktivt næringsliv som i større grad kan investere for framtida. Trygge folk våger mer, derfor er det nødvendig å ha en politikk som sikrer faste jobber.

Vi må bygge videre på våre fortrinn som gir oss et unikt utgangspunkt. Vi har rike naturressurser som gir grunnlag for arbeidsplasser. Kraftoverskudd og fornybar kraft må føre til økte investeringer i industrien. Vi må også ha større ambisjoner for å bearbeide mer og skape større verdier av råstoffene vi har tilgang på, enten det er fisk, skog, mineraler, vind- eller vannressurser.

Høyrepolitikken har vist seg å ikke lykkes. Milliarder i skattelette øker ikke investeringene i framtidsretta arbeidsplasser. I stedet trenger vi en aktiv politikk som utvikler mulighetene, sikrer investeringer og gir et trygt grunnlag for framtidas arbeidsplasser.

Kommentarer til denne saken