God helse er det beste utgangspunktet for å leve et godt liv. God tannhelse er ikke et unntak, og de siste tiårene har det skjedd en betydelig bedring av tannhelsen i Norge. Men dårlig tannhelse er fortsatt et helseproblem, og en stor belastning for dem som er rammet. Selv om Stoltenberg-regjeringen sørget for at flere sårbare grupper fikk et bedre og rimeligere tilbud, er det fortsatt mange som ikke får behandlingen de trenger.

For at alle skal få reell tilgang til nødvendig tannhelsebehandling, er det en forutsetning at det offentlige tar et større ansvar for tannhelsen. En hovedårsak til dagens ulikhet i bruken av tannhelsetjenestene er personlig økonomi. Derfor har Arbeiderpartiet fremmet et forslag om å styrke norsk tannhelse i Stortinget. En økt satsing på tannhelse, og en dreining av de offentlige støtteordningene mot de med dårlig økonomi, vil være et godt bidrag til å utjevne sosiale forskjeller. Derfor ber vi regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om styrking av norsk tannhelse, med mål om å utjevne sosial ulikhet gjennom å gi nødvendig hjelp til dem som trenger det mest.

En rapport fra SSB forteller at over 80 prosent av befolkningen har vært hos tannlege siste to år. Men det betyr samtidig at et betydelig antall personer ikke har vært der. Uforutsigbarhet i hvordan støtten til tannhelsebehandling blir praktisert i dag kan være en av årsakene til det. Derfor ønsker vi blant annet en gjennomgang av refusjonsordningen og at regjeringen kommer til Stortinget med forslag til forbedringer og forenklinger for refusjon av utgifter.

Det er ikke rettferdig at størrelsen på lommeboka skal avgjøre om du får tannhelsebehandlingen du trenger. Og det er ikke rettferdig at dem som allerede sliter mest, skal få store utgifter til slik behandling på toppen av andre bekymringer.

Jeg håper resten av Stortinget vil samle seg bak Arbeiderpartiets forslag. Det vil pålegge regjeringen å presentere et faktagrunnlag som kan ligge til grunn for en nødvendig og rettferdig forbedring av norsk tannhelsetjeneste.