Arbeiderpartiet forbedrer for de mange

Av
DEL

LESERBREVMoss Arbeiderparti arbeider målrettet for å ta Moss til nye høyder med fokus på et samfunn som har plass til alle. Moss Arbeiderparti gjør dette gjennom tydelig fokus på helse, skole og kultur.

Moss Arbeiderparti viser i sitt målrettede arbeid at vellykkede prosjekter med god forankring skal rulles ut i full skala i neste valgperiode.

Skoler og barnehager
Skoler og barnehager er inkluderende arenaer der barna får gode vaner og opplever sosial og emosjonell støtte. Foreldrenes økonomi skal ikke være avgjørende for barnas muligheter til god læring og et godt liv. Skoler og barnehager må ha en aktiv rolle i å fremme likestilling og å utjevne sosiale forskjeller.

På Ramberg Skole har det pågått forsøk med leksefri skole. Et flertall av skolens elever, lærere og foresatte har valgt å fortsette forsøket med leksefri skole. Arbeiderpartiet vil ta med seg erfaringene fra Ramberg skole og jobbe videre for leksefri forsøksordninger i dialog med lærere, elever og foresatte i nye Moss kommune.

Arbeid og inkludering
Arbeid til alle er den viktigste beskyttelsen mot fattigdom, marginalisering og kriminalitet. Moss Arbeiderparti vil videreføre sitt arbeid for at flest mulig av innbyggerne i nye Moss kommune skal ha et arbeid å gå til.

Moss Arbeiderparti vil fortsette satsingen på «Arbeid først» hos NAV, sikre at NAV kontoret er tilgjengelig for å ivareta de innbyggerne som trenger det mest, styrke Moss VOKS og opprette flere varige tilrettelagte arbeidsplasser for innbyggere som ikke klarer å håndtere det ordinære arbeidsmarkedet.

Moss Arbeiderparti ønsker ikke å privatisere tjenester i nye Moss kommune hvor ansatte blir overført til dårlige betingelser. Moss Arbeiderparti ønsker å videreføre arbeidet med å utvikle og forbedre de kommunale tjenestene i kommende valgperiode.


 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags