Gå til sidens hovedinnhold

En dugnad for flere jobber

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mosseregionen er avhengig av å ha lønnsomme private bedrifter som skaper verdier og arbeidsplasser for å kunne gi sine innbyggere god utvikling. Lokale bedrifter trenger en næringsvennlig kommune som er god vert for næringslivet for å skape verdier og positive ringvirkninger for innbyggerne i kommunen.

I NHOs KommuneNM kommer det frem at utfordringen med utenforskapet er krevende for kommunene i regionen. Nettopp derfor er det å være god vert for næringslivet så utrolig viktig.

NHOs KommuneNM ser og måler kommunene etter fem temaområder som er viktige for bedriftene; næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Undersøkelsen gir nøkkeltall på en rekke relevante områder som er av interesse for næringsliv, politikere, offentlige etater og ikke minst innbyggerne i mosseregionen.

Hvordan gjør kommunene det i årets undersøkelse? I likhet med resten av Østfold har Mosseregionen et utfordrende arbeidsmarked med mange arbeidsledige, uføre og høyt sykefravær. Den beste medisinen mot nettopp dette er konkurransedyktige bedrifter. Og skal vi klare å skape enda flere private arbeidsplasser, og ikke minst bevare de vi har i dag, må vi støtte opp om våre jobbskapere. Dette i form av blant annet næringsvennlig arealpolitikk, samferdselspolitikk som prioriterer bedriftenes behov og selvsagt legge til rette for eksportbedriftenes adgang til vårt viktigste marked EU. Kommunene må gjøre så godt de kan for at bedriftene skal lykkes med å skape gode ringvirkninger for innbyggerne i regionen.

Det er ikke bare dårlige nyheter fra Mosseregionen, tvert imot! Råde er nr.1 i fylket og på 89. plass på landsbasis. Av 422 kommuner er dette ikke dårlig, bra jobba Råde!

To andre viktige indikatorer er «kompetanse» og «demografi». Moss kommune er best på kompetanse i mosseregionen. Riktig kompetanse til riktig tid er nøkkelen for å få folk ut i arbeid, bedriftenes kompetansebehov må bli lyttet til og det må skapes gode arenaer for samhandling. Videre ser vi at kommunene i regionen er attraktive som bosted. Med et variert og innovativt næringsliv vil man tiltrekke seg folk som ønsker å bo i kommunene.

Vi trenger en nasjonal og regional dugnad for å skape flere arbeidsplasser i fremtiden for å sikre velferden vår. Da er det nødvendig med næringsaktive kommuner som legger til rette for å utløse potensialet lokale bedrifter representerer, vi behøver næringsvennlige kommuner. Jeg gleder meg til å se flere i arbeid og inkludert slik at kommunene rykker opp i neste års undersøkelse.

Kommentarer til denne saken