Har IC gjennom Østfold kollapset?

Rødt lys: –Vi mener tvert om at det er Myraalternativet og Rett Linje som åpner for en vesentlig økning i kapasitet for gods og pendlerne både før og etter 2024, skriver BBM's Jonathan Parker.

Rødt lys: –Vi mener tvert om at det er Myraalternativet og Rett Linje som åpner for en vesentlig økning i kapasitet for gods og pendlerne både før og etter 2024, skriver BBM's Jonathan Parker. Foto:

Av
DEL

LeserbrevPåstand om IC-kollaps er slått opp i Fredrikstad Blad og kommer fra bystyrerepresentant og styremedlem i Aksjon Rett Linje - Ståle Solberg. Østfoldsendingen var tilstede da han la fram oppsiktsvekkende dokumentasjon på et smekkfullt ARL- møte på Greåker den 13. februar.

Siv Henriette Jacobsens hovedinnvending er som før. Gjennomføring av planlagte IC-bane haster av hensyn til dagens pendlere. Vi mener tvert om at det er Myraalternativet og Rett Linje som åpner for en vesentlig økning i kapasitet for gods og pendlerne både før og etter 2024.

Banene gjennom Moss og Follo var allerede bygget i 2013 ifølge Stortingsproposisjon for IC-triangelen!

Det hastet også med å bygge Follobanen, men Siv Henriette Jacobsen unnlater å nevne at Follobanen har fått en 300 prosent prisstigning fra 11 til 32 milliarder NOK og er allerede utsatt til 2023. Strekningen gjennom Moss og Follo ble like dårlig underbygget under stortingsbehandlingen 2013 fordi begge ble omtalt som «referanseprosjekt» og «ferdig bygget» i underlagsdokumentasjon.

Kvalitetssikring var selvsagt unødvendig. Jacobsen har kanskje ikke forstått at Follobaneutsettelsen gir mulighet til å kvalitetssikre påstandene om reduksjoner av CO2 utslipp, fire milliarder kroner spart og kortere byggetid med Myraalternativet. Dette trengs for å finne en løsning på Rv19 og av hensyn til dagens og fremtidens pendlere. Utsilingen av rettlinjekonseptet med stasjon på Rolvsøy ble også dårlig utredet og må vurderes på nytt.

Jacobsens omsorg for pendlerne er forståelig fordi planlagte anleggsarbeid gjennom Moss vil skape mye frustrasjon. Hun vet kanskje ikke at mye kan unngås med Myraalternativet fordi det kan ferdigstilles helt uavhengig av dagens enkeltspor.

Planene for togparkering i Nye Moss er også omstridte og tiltaket kan bli utsatt. Togparkering er viktig for å sikre tilstrekkelig togkapasitet i rush fordi dagens hensettingsplasser er revet for å lage midlertidige spor på havneområdet.

Bedre Byutvikling Moss er overbevist om at IC-kollapset skyldes lokalpolitikernes manglende vilje til å lytte. Vi sliter fortsatt med å få møte beslutningstakere som Jacobsen. Vi vet at Myraalternativet åpner for bruk av de nylagte midlertidige spor til togparkering i anleggsperioden. Dessuten åpner Myraalternativet for flere aktuelle togparkeringsmuligheter som ikke er mulig med planlagte dobbeltspor.

Ved en enkel måling kan Jacobsen også konstatere at det tar bare 150 sekunder for tog å passere det trange enkeltsporet fra Moss stasjon til Verket. I dag går seks tog per time på denne strekningen i rushtiden. Det betyr 10 min for kryssing av tog. Her finnes mye rom for å øke kapasiteten vesentlig.

En kapasitetsdobling vil gi pendlere drømmeforhold og fortsatt fem minutter for hver togpassering. Forberedende arbeid som er utført på Sandbukta kan også brukes for Myraalternativet og vil korte ned anleggstiden. Vet Jacobsen alt dette?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags