Åpent brev til ordføreren i Moss

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevOrdfører Hanne Tollerud

I forbindelse med jernbaneutbyggingen er det varslet riving av området fra Kransen og fram til Steinullbakken. Planlagt riving starter høsten 2018. Så vidt jeg vet har alle fått en frist til å være ute av boligen før 1. august. Dette berører rundt 100 eiendommer, men hittil er bare en liten del av boligeiendommene innløst pluss de fleste seksjoner i Boyebakken.

Det gjenstår fortsatt over 50 boligeiendommer som skal innløses og rives om 5 måneder. De fleste av disse er tomannsboliger. Dette tar tid, spesielt når Bane NOR ikke vil erstatte hele eiendommen, bare en «bofunksjon til hjemmelshaver».

Forhandlingstaktikken til Bane NOR har det vært skrevet mye om i avisene og jeg kan bare være enig. Nå kommer de også med to sider over løsøre og tilbehør som vi ikke får ta med fra huset. Denne listen er beregnet ved fritt salg, det er det vel langt fra her.

Listen inneholder alt fra hvitevarer, varmekilder, parabolantenner, fellesanlegg, lyskilder, planter busker og trær og til postkassen. Er dette et frynsegode til noen, skal eiendommene benyttes til boliger for rallare, eller er det ren faenskap? Når huset skal rives, og du blir tvangsflyttet, er det noe lovhjemmel eller vanlig praksis for dette? Etter det jeg har hørt har Statens Vegvesen en annen oppfatning av dette.

Jeg anser det lite sannsynlig at alle beboerne her kan få et anstendig oppgjør og flytte ut før høsten. Som et eksempel kan jeg nevne vårt hus. Det er i dag en tomannsbolig med en ekstra utleiedel. Vår sønn med samboer bor i 2. etasje, og utleiedelen står tom akkurat nå og benyttes til hobbybruk. Bane NOR sier at det er kun «å opprettholde dagens bofunksjon for hjemmelshaver» som skal erstattes.

Sitat: «Etter Bane NOR SFs syn, kan ikke sønnen og samboerens beboelse av en boenhet i 2. etasje med baderom i underetasjen regnes som en del av husstanden, og er dermed ikke rettslig vernet ved evt. gjenanskaffelse.»

Grunnlovens bestemmelser om «full erstatning» er altså så uthullet at det er Bane NORs synsing som er avgjørende? De mener de kan ta huset, men ikke erstatte 2. etasje. Og de bruker bare antatt salgsverdi for setting av erstatning. Hus her i området har ikke vært mulig å selge på over 20 år, men i takstmandatet står det bare at de ikke skal ta hensyn til reguleringsplanen fra 2016. Det var jo planene fra 93 og 99 som ødela boligområdet med en båndlegging og en advarsel om å ikke legge for mye i oppgradering og vedlikehold.

Et enda større problem er at leieboere ikke får noe erstatning av Bane NOR, ikke engang dekket flyttekostnader. Og de fleste vil nok også få adskillig høyere bokostnader enn de hadde i Værlegata. Rådmann uttalte i formannskapsmøte at «Alle beboere i Nyquistbyen blir ivaretatt med nye boliger i 2017». Det hørtes jo fint ut, men ut fra oppslag i Moss Avis ble noen av de mest belastede plassert på Utne Camping i Råde.

Nå er vel Nyquistbyen mere enn de kommunale boligene, i Konsekvensutredningen har Jernbaneverket betegnet området Nyquistbyen som helt bort til Steinullbakken. Da var det vel noen som trodde dette gjaldt hele området, men kommunen har tidligere sagt at de ikke har noe ansvar for de som må flytte, de har jo bare bestemt traseen.

Jeg håper ordføreren kan stoppe denne rivingen til alt er mye sikrere, selv om Bane NOR presset fram at de ikke behøver rivingstillatelse fra Moss Kommune. Jeg kan ikke se noen grunn til at jernbanen har behov for dette området så snart.

Hovedarbeidene skal starte tidlig i 2019, men tunellene skal sprenges før det graves i Kransen. Det har de nok et stort problem med å komme i gang med. De skal inngå en kontrakt om totalentreprise til fast pris der de overlater alt ansvar til entreprenøren.

Å få noen til å konkurrere i pris om å tegne en slik kontrakt er neppe gjort i løpet av dette året, om noen i hele tatt våger. Det er også verdt å merke seg alt som skjer med utsettelser og innsparinger nå, ikke minst helt andre tall for godstrafikken, problemer med riksvei 19, og at det ikke er bevilget penger til hovedarbeidene.

Ved å rive hundre hus uten å ha sikkert bakgrunnsmateriale kan vi få en ny «Skomakertomt», bare mye større. Et rasert område i adkomsten til den gamle jernbanestasjonen, som skal brukes i mange år framover.

Med vennlig hilsen

Bjørn Bjurstrøm

Værlegata 38

Bjørn Erik Bjurstrøm

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags