Moss SV vil likebehandle barna i nye Moss kommune

–Barnehagen er en viktig fellesarena som skal gi trygge rammer rundt barnas frie, spontane lek, læring og sosialiserin, skriver SV's Øivind Tandberg-Hanssen og Ingri Rosén Guren.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

–Barnehagen er en viktig fellesarena som skal gi trygge rammer rundt barnas frie, spontane lek, læring og sosialiserin, skriver SV's Øivind Tandberg-Hanssen og Ingri Rosén Guren. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto:

Av
DEL

LeserbrevI Rygge kommune er størstedelen av barnehagetilbudet privat. Disse barnehagene er avhengige av driftstilskudd som tar høyde for lovpålagte krav til kvalitet for å sikre et godt tilbud til barna. Tilskuddene beregnes ut fra to år gamle regnskap i de kommunale barnehagene, og i Moss og Rygge er det store forskjeller i disse. Med denne beregningsmodellen vil barnehagene i nye Moss kommune først være på samme tilskuddsnivå i 2022.

Moss SV erkjenner at det på en rekke områder er skjevheter mellom kommunene som blir krevende å jevne ut fra 2020. Tilskuddssatsene til barnehagene i nye Moss i 2020 og 2021 vil besluttes av den politiske sammensetningen som skal gjennomføre budsjettbehandlingene de neste årene.

Gjennom sterke fellesarenaer gir vi barna våre de beste forutsetninger for å lykkes. Barnehagen er en viktig fellesarena som skal gi trygge rammer rundt barnas frie, spontane lek, læring og sosialisering. Moss SV vil ha barnehager som gir alle barn like muligheter, og som bidrar til å utjevne sosial ulikhet. Vi vil øke det totale barnehagebudsjettet i nye Moss for å sikre at ingen barnehager kommer dårligere ut enn i dag. Vi vil jobbe for å heve tilskuddsrammen i de private barnehagene i Rygge fra 2020, slik at alle barna i nye Moss får et tilbud av lik kvalitet, som sikrer like forutsetninger og likebehandling i kommunen vår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags