Om barnefattigdom i Rygge kommune

Blir stående utenfor: – Å holde barnetrygden utenfor utregningen av sosialhjelp er det enkleste og viktigste grepet vi som politkere kan gjøre for å hjelpe flere barn og familier ut av fattigdom, påpeker Finn Jensen.

Blir stående utenfor: – Å holde barnetrygden utenfor utregningen av sosialhjelp er det enkleste og viktigste grepet vi som politkere kan gjøre for å hjelpe flere barn og familier ut av fattigdom, påpeker Finn Jensen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DEBATT Rygge kommune har i mange år hatt en praksis der barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp ikke har fått beholde barnetrygden. Dette gjøres ved at kommunen regner barnetrygden inn som inntekt, og avkorter ytelsene til familier som mottar økonomisk sosialhjelp.

Barnetrygd skal være en universell ordning for alle barnefamilier, uavhengig av inntekt. Stortinget har i alle år neglisjert det faktum at barnetrygden burde vært regulert iht generell prisvekst. Som Kåre Willoch har forklart sine partifeller og oss andre: barnetrygden er en enkel og ubyråkratisk ordning, den når alle uavhengig av situasjonen de måtte være i og den sikrer allmenn oppslutning ved at alle får.

Fattigdom i barnefamilier handler om barn som ikke kan delta i samfunnet på samme måte som barn fra ressurssterke familier. Med fire barn i småbarnsalder, var alltid barnetrygden kjærkommen, selv om vi hadde to middels inntekter. For mange, særlig enslige forsørgere, handler det også om at barna må være hjemme etter skoletid, fordi familien ikke har råd til å betale kontingenten på fotballklubben. Det handler også om de barna som ikke kan invitere sine venner på bursdagen fordi familien ikke er i stand til å bære kostnadene for festen, eller for den saks skyld, unnlater å dra i bursdag fordi de ikke har råd til de to hundre kronene det i dag er vanlig å gi.

At Røde Kors, Kirkens Bymisjon og frivillighetssentraler stiller opp med utlånstilbud, bruktmarkeder og ferie- og fritidstiltak for barn endrer ikke det grunnleggende prinsippet om barnetrygdens universelle utforming og effekt.

Men nå er det altså slik at dersom du som innbygger i kommunen vår, og ikke klarer dine økonomiske forpliktelser, så inndras barnetrygden. I stedet utmåles økonomisk sosialhjelp ut fra vedtatte satser og ut fra hva NAV synes du bør klare deg med.

Mitt inntrykk er at NAV – kontoret vi har her i kommunen jobber godt med ulike tiltak for å hjelpe foreldre med barn ut av fattigdom. Dette kan være arbeidsrettede tiltak for å hjelpe foreldre ut i jobb, tidlig avklaring av helseutfordringer for de som er sykemeldt og supplerende sosialhjelp for de som trenger det.

Ut fra Bufdirs statistikk over barnefattigdom har Rygge svært mange barn i husholdninger med aleneforsørgere og hvor inntekten er lav. I overgangen fra 2015 til 2016 har det bare i Rygge blitt 20 flere barn i denne gruppen. Dette i motsetning til f.eks. Råde og Våler, hvor denne andelen er synkende.

I et stramt leiemarked som det vi har i Rygge gir dette ekstra utfordringer. Man stiller svakt på boligmarkedet og fordi man er alene om omsorgen, opplever flere å bli diskriminert. Det er faktisk ikke alle som vil leie ut til enslige med barn. I tillegg er leieprisene høye. Leieprisen for en grei leilighet med plass til to er som regel over 10.000,-.

Kommunen har i flere år har gått med driftsmessig overskudd og foretatt til dels store investeringer i skolebygninger, helset- og omsorgstjenester og større fondsavsetninger. Jeg mener derfor det nå er på sin plass å vurdere praksisen, slik Moss Kommune har gjort etter påtrykk fra partiet Rødt. Å holde barnetrygden utenfor utregningen av sosialhjelp er det enkleste og viktigste grepet vi som politkere kan gjøre for å hjelpe flere barn og familier ut av fattigdom.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken