Om ny pedagognorm i barnehagene: Kompetanse, kvalitet og lønn

Silje Grønfoss er nestleder i Utdanningsforbundet Moss  og kontaktpersonfor  barnehage i Utdanningsforbundet Østfold.

Silje Grønfoss er nestleder i Utdanningsforbundet Moss og kontaktpersonfor barnehage i Utdanningsforbundet Østfold. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KRONIKK Torsdag 11.01.2018 fikk vi en skjerpet pedagognorm i barnehagene. Nå skal 43% av de ansatte i barnehagene være utdannet barnehagelærere. Utdanningsforbundet har over flere år jobbet for en pedagognorm på 50 prosent så dette er et steg riktig retning.

I 2017 sluttet det 12 barnehagelærere i de kommunale barnehagene våre i Moss. Det førte til flere ansettelsesprosesser hvor man forsøkte å rekruttere barnehagelærere. Flere av kandidatene som ble innstilt på førsteplass takket nei til stillingen. Hvorfor er ikke Moss kommune en attraktiv arbeidsplass for barnehagelærere? Det viser seg at Moss kommune ikke er konkurransedyktige når det kommer til avlønning av barnehagelærere. Det hjelper heller ikke at kommunen vår, som eneste kommune i landet, har valgt å fjerne stillingskoden pedagogisk leder fra barnehagene og nå kun ansetter barnehagelærere.

Premiss og ressurs: – En rekke forskningsrapporter viser at det er personalets kompetanse som er den viktigste faktoren for barnehagens kvalitet, skriver Silje Grønfoss.

Premiss og ressurs: – En rekke forskningsrapporter viser at det er personalets kompetanse som er den viktigste faktoren for barnehagens kvalitet, skriver Silje Grønfoss.

I barnehageloven står følgende: Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Rammeplanen for barnehagen bruker også betegnelsen Pedagogisk leder i kapittel 2 «Ansvar og roller».

Når Moss kommune velger å ansette alle med barnehagelærerutdannelse som barnehagelærere og ikke pedagogiske ledere, blir vi lønnstapere i forhold til de private barnehagene og andre kommuner. I Rygge kommune tjener en pedagogisk leder 44 0000 kr mer enn en barnehagelærer i Moss kommune. Er det rart at vi har mistet mange barnehagelærere til nabokommunen? I Sarpsborg er alle barnehagelærere ansatt som pedagogiske ledere og har et ekstra tillegg utover den tariffestede lønnen for stillinger med krav om 3-årig utdannelse på høyskole/universitet.

En rekke forskningsrapporter viser at det er personalets kompetanse som er den viktigste faktoren for barnehagens kvalitet. Generelt trenger personalet kunnskap om barn i grupper og om barns utvikling og relasjoner. Forskningen vektlegger også de ansattes evne til å inngå i relasjon med barna, gjerne omtalt som relasjonskompetanse. Et stabilt personale med lav turnover-rate er også viktig for at barna skal få et tilfredsstillende psykososialt miljø. En høyere andel utdannet personale vil bidra til at flere står lenger i yrket. Det sosiale samspillet mellom barn og pedagog har stor betydning for det enkelte barns trivsel og utvikling av språklige og kognitive evner – og også for deres selvfølelse, selvstendighet, konsentrasjon, samarbeidsevne. Godt samspill styrker barnas sosiale ferdigheter f.eks. ved overgangen fra barnehage til skole.

Det er i dag stor oppslutning om forståelsen av at det er god økonomi for et samfunn å investere i barns første utdanning. OECD bygger på forskning på området og de oppgir tre hovedgrunner til at medlemslandene bør investere i god barnehage: For det første gir dette tiltaket signifikante økonomisk og sosial avkastning. For det andre bidrar gode barnehager til økt yrkesdeltagelse blant småbarnsforeldre. For det tredje bidrar gode barnehager til å gi barn bedre utdanning og velferd. Å investere i barns tidlige leveår, gir god samfunnsøkonomisk avkastning på lang sikt.

Kvalitetsarbeid vektlegges også i Moss kommunes barnehager. Lek, vennskap og relasjoner er fundamentet for alt arbeid og grunnlaget for barnas trivsel og meningsskaping. Barnehagelærere legger til rette for spennende leke- og læringsmiljøer med rom for barnas danning, medvirkning, nysgjerrighet, eksperimentering, utforskning og læring. Barnehagelærere er en forutsetning for å gjennomføre dette gode arbeidet, men vi trenger flere.

Moss kommune er gode på kompetanseheving av personalet i barnehagene, men når vi har høy turn-over blir det vanskelig å beholde og utvikle kompetansen. Vi må beholde de dyktige barnehagelærerne vi har i kommunen, og være konkurransedyktige slik at vi får rekruttert de beste barnehagelærerne til vår kommune, og ikke minst beholde dem. God kompetanse i personalet er en forutsetning for god kvalitet. ilje Grønfoss

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken