Vegvesenet følger Moss kommunes vedtatte planer

–Videre er det en klar årsak til at Statens vegvesen ikke ønsker at kommuneplanen på dette tidspunktet skal legge premisser for ny plassering av ferjeleiet. Først høsten 2019 har vi klarlagt hvor det kan være aktuelt å legge ferjeleiet, skriver Elisabeth Bechmann. foto: Espen Vinje

–Videre er det en klar årsak til at Statens vegvesen ikke ønsker at kommuneplanen på dette tidspunktet skal legge premisser for ny plassering av ferjeleiet. Først høsten 2019 har vi klarlagt hvor det kan være aktuelt å legge ferjeleiet, skriver Elisabeth Bechmann. foto: Espen Vinje

Av
DEL

DebattEirik Tveiten (Rødt) kommer med noen interessante betraktninger i sitt debattinnlegg i Moss Avis 25. juni. Imidlertid er det behov for å klare opp i noen åpenbare misforståelser.

For det første er kommuneplanen et levende dokument. Den revideres – eller «rulleres», som det heter – hver fjerde år. Det er altså ikke slik at alle fremtidige generasjoner må leve med de retningslinjene som legges inn i kommuneplanen som skal vedtas i 2019.

Plassering av ferjeleiet
Videre er det en klar årsak til at Statens vegvesen ikke ønsker at kommuneplanen på dette tidspunktet skal legge premisser for ny plassering av ferjeleiet. Først høsten 2019 har vi klarlagt hvor det kan være aktuelt å legge ferjeleiet. Hvorvidt det blir liggende der det er, blir flyttet litt sydover eller blir lagt på Kleberget eller Feste, blir ikke avklart før tidligst høsten 2019. Det vil være svært uheldig å binde kommuneplanen til en ny plassering av ferjeleiet nå, så lenge løsningen ikke er avklart.

Moss kommune vedtar planene
Eirik Tveiten stiller videre spørsmål om hvorvidt utviklingen av Moss sentrum skal overlates til Bane NORs eiendomsinteresser og Statens vegvesens plassering av riksveg 19. Det er betimelig å minne om at verken Bane Nor eller Statens vegvesen kan vedta kommunale planer – det er det kommunen som planmyndighet som gjør. I tillegg skal vi i alle planprosesser, etter plan- og bygningsloven (PBL), legge til rette for medvirkning slik at både kommunalt ansatte, politikere, naboer, byens brukere og eventuelt andre interessenter har mulighet til å fremme sine synspunkter. Når alle faktorer, innspill og innsigelser er fremsatt, diskutert og vurdert, er det kommunen som planmyndighet som velger å vedta planen eller ikke.  

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags