Mindretallet forlanger ordet!

Alternativ med en vinner: – Det er KUN Bane NOR som vil tjene på knutepunktutvikling rundt en stasjon på havna, skriver Jonathan Parker.

Alternativ med en vinner: – Det er KUN Bane NOR som vil tjene på knutepunktutvikling rundt en stasjon på havna, skriver Jonathan Parker.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattTross alt som har skjedd siden 14. november 2016, tviholder Bystyrets flertall fortsatt på at vedtatte dobbeltspor er best! Bedre Byutvikling Moss savner begrunnelsen.

Vi ber befolkningen i Nye Moss om å stille opp på vårt tilbud på en søndagsbefaring oktober 07. oktober kl. 14:00 for å høre et annet budskap fra historielaget, BBM og bystyrets mindretall. I mellomtiden bes våre 7280 følgere på BBMs facebookgruppe om å forlange svar fra Bystyret på hver sin måte.

  • Dobbeltsporet er IKKE samordnet med en gjennomførbar Rv19.
  • Sjøsiden as avtalen har IKKE gitt tredoblet inntjening for kommunens eiendommer på Nyquistbyen.
  • Ferjekaia skal IKKE flyttes til havneområdet eller Kleberget for å frigjøre områder til byutvikling eller fjerne ferjetrafikken fra sentrum.
  • Havna skal IKKE flyttes på en fylling i Værlebukta for å frigjøre arealer til knutepunktutvikling på havnas arealer.
  • Det er KUN Bane NOR som vil tjene på knutepunktutvikling rundt en stasjon på havna.
  • Godsporet til containerhavn er UAKTUELT ifølge Havnestyret.
  • Bane NOR har IKKE forklart hvorfor risikoen knyttet til dobbeltsporet er økt med 1000 prosent siden 2016. INGEN vet hvordan risikoen skal reduseres.
  • Kommunen kan IKKE forsvare hemmelighold av all informasjon om risiko i anleggstiden knyttet til bygging av vedtatte dobbeltspor.
  • Det finnes IKKE midler til foreslåtte og nødvendige avbøtende tiltak for å få flere til å gå, sykle eller bruke kollektivtiltak. ALLE VET at anleggstiden for vedtatte dobbeltspor vil være et sammenhengende mareritt for mossebefolkningen.

Ingen i Moss vil  betale bompenger for å reparere skadene som et udugelig bystyre har påført Moss siden 1999 ved å velge feil dobbeltsporløsning og svekke sentrum ved å satse på sentrumsutvikling på Høyda, Årvoll og Mosseporten og forsømmer satsing på busstilbud og gang- og sykkelstier.

Av positive argumenter for Myraalternativet vises til BBMs mulighetsstudie.

60 % av befolkningen venter på svar (in-fact undersøkelse april 2018). Hva er det som gjør at vedtatte dobbeltspor er best for storsamfunnet? lokalsamfunnet? Bystyrets flertall?

 Hva hindrer bystyret i å be om kvalitetssikringen av Myraalternativet som statsråden, Stortinget og samferdselsdepartementet trenger?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags