Åpent brev til Ketil Solvik Olsen om kvikkleireutfordringene ved Moss havn

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KronikkBBM registrerer at Veritas’ kvalitetssikringsrapport for IC banen gjennom Moss oppgis som garanti for at det ikke finnes kvikkleireutfordringer. Dette går fram av ditt svar til Bjørnar Moxnes i Stortinget den 16.08.18. Vi vil bare opplyse om at den aktuelle rapporten stiller krav til tilleggsprosjektering for det rasfarlige området rundt Rockwool ved Moss havn, men at dette ikke er fulgt opp av BaneNOR. I følge Veritas kan kvikkleireutfordringene ved Moss havn få betydning for både kostnader og framdrift. BBM ber deg om å sørge for at disse konsekvensene blir avdekket, før Stortinget bes om å bevilge penger til oppstart av tiltaket i november.

At BaneNOR er for lite bevisst sitt samfunnsansvar går også fram av BBMs sammenligning av Risiko og sårbarhets (ROS) analysen (som var en viktig forutsetning for dobbeltsporreguleringen i 2016), med ansvarssummene som er oppgitt som forsikringsgrunnlag nylig. Tre av de viktigste faremomentene, har blitt henholdsvis 300, 30 og 10 ganger dyrere, og den totale skadesummen anbefales økt fra maksimum sekstien millioner kroner i ROS analysen til en milliard kroner.

Ros analysen er et verktøy som skal vedlikeholdes og brukes både internt og eksternt inntil tiltaket er ferdigstilt. Analysen trengs for å minimalisere skader og sikre tilstrekkelig beredskap. Til tross for dette opplyser prosjektleder Jarle Rasmussen at ROS analysen ikke skal oppdateres etter nye tall. Den økte risiko vil bli håndtert med interne analyser, ifølge ham. Offentligheten skjermes kanskje, men hvordan kan kommunen lage beredskapsplaner for anleggsperioden uten tilgang til en oppdatert ROS analyse? Hvordan kan Stortinget forholde seg til prosjektet dersom vesentlige endringene i forutsetninger ikke offentliggjøres?

Ser faren: – I følge Veritas kan kvikkleireutfordringene ved Moss havn få betydning for både kostnader og framdrift. BBM ber deg om å sørge for at disse konsekvensene blir avdekket, før Stortinget bes om å bevilge penger til oppstart av tiltaket i november, skriver Jonathan Parker.

Ser faren: – I følge Veritas kan kvikkleireutfordringene ved Moss havn få betydning for både kostnader og framdrift. BBM ber deg om å sørge for at disse konsekvensene blir avdekket, før Stortinget bes om å bevilge penger til oppstart av tiltaket i november, skriver Jonathan Parker. Foto:

I følge Rasmussen er det vanlig at skadeomfanget som oppgis i en ROS analyse er lavere enn ansvarssummen, men ifølge forsikringsgrunnlaget er det motsatte tilfelle. Ansvarssummen inkluderer ikke skader og forsinkelse på eget anlegg, riving av ødelagte bygg, anskaffelse av midlertidige næringslokaler og boliger, hotellopphold, tapt næringsomsetning, tap av liv eller helse, skader til miljø og infrastruktur, gjenkonstruksjon av skader på fredede bygg, trafikkulykker, samfunnskostnader ved ødelagt infrastruktur mm.

Tabellene som er vedlagt den opprinnelig ROS-analysen viser at økonomiske kostnader er bare 1 av 4 kriterier som vurderes hver for seg. De andre er konsekvensene for liv og helse, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Det er opplagt at den voldsomme økning i de økonomiske kostnadene innebærer vesentlig større risiko også på de øvrige kriteriene. Kostnadene oppgitt på tabellene vedrørende setningsskader, kollaps av spuntvegg og kvikkleireras har økt med minst 2000 prosent hvis alle kostnadene tas med.

I tillegg omtales to nye faremomenter i forsikringsgrunnlaget, som ikke omtales i ROS analysen i det hele tatt. Det ene er massiv lekkasje av vann fra Vansjø i kulverten ved Myra, og den andre er kollaps av hele kransen inn i kulverten ved Høienhald.

Disse store endringene i risikobildet forplikter BaneNOR til å utarbeide en oppdatert ROS-analyse som viser de reelle farene som er knyttet til deres prosjekt. De må oppgi hva slags konsekvenser disse endringene kan få for samfunnsøkonomi. helse og sikkerhet, miljø og infrastruktur og fortelle hvordan skadene skal minimaliseres. IC banen gjennom Moss har allerede medført tvangsflytting av hundrevis av familier. Erstatningskrav på 1 milliard kroner kan betyr at enda flere familier utsettes for store tap og lange runder i rettssystemet.

Banenors manglende respekt for disse problemstillingene gjør at BBM forventer at prosjektet pålegges ekstern kvalitetssikring i tråd med gjeldende krav. Konsekvensene av sprik mellom ROS analysen som ble vedlagt dobbeltsporreguleringen og de oppdaterte tallene må vurderes på nytt. Hensikten er å sørge for at de reelle kostnader og risiko knyttet til tiltaket blir kjent. Dette må skje i god tid før kommunen skal lage sin egen beredskapsplan, og før Stortinget skal vurdere å foreta sin første bevilgning til oppstart av selve tiltaket.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags