Behovet for en time-out

Ut mot havet: I området syd for Kransen skal det rives, støpes og bygges, et puslespill av utfordringer påpekes og kreves gjort noe med. foto: terje holm

Ut mot havet: I området syd for Kransen skal det rives, støpes og bygges, et puslespill av utfordringer påpekes og kreves gjort noe med. foto: terje holm

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KRONIKKVi takker for svar til vår forespørsel om møte datert 5. april, men undrer oss over begrunnelsen som gis for avslaget. I både forespørselsbrevet og purringen nedenfor nevner vi nye opplysninger som ikke var tilgjengelige for bystyret da områdereguleringen ble juridisk bindende februar 2016.

Noen av disse opplysningene kan ha vært grunnlag for Tage Pettersens invitasjon til BBM om å delta i et møte som ble sendt ni måneder senere i august 2017.

Før siste valg var det ingen som kunne forutse situasjonen som har oppstått i Moss. Under behandling av reguleringsplanen, da konsekvensene for Nyquistbyen ble kjent var det mange som ikke fikk sin lovfestede rett til en invitasjon om å bidra i høringsrunden. Planen fikk slik et demokratisk underskudd allerede da.

I august 2017 trodde bystyret på forutsetningene i Nasjonal Transportplan 2018 om at befolkningen kunne finansiere en 4-felts Rv19 i tunnel fra innfartsveien til kanalen med kr 1,6 milliarder via en bomring. I følge Statens vegvesen 23. mars i år er det usikkert om det finnes en bærekraftig måte å krysse vedtatt dobbeltspor og alle muligheter undersøkes.

Eventuelle løsninger kan vise seg enda mindre gunstig enn foreliggende referanseprosjekt og koste enda mer. En eventuell oppstart kan tidligst være i 2028 ifølge SVV.

I november 2017 offentliggjorde Norsk bane og BBM både forslag til alternativt dobbeltspor og stasjon på Myra som viser at en alternativ bane kan bygges samtidig som Rv19 innen 2027, med besparelse på opptil 6 milliarder kroner. Fordelene med en stasjon på Myra er dokumentert i Konsekvensutredning fra 1993 og konklusjonene er forsterket ytterligere med senere byutvikling. Fordelen med en kortere og rettere bane som ikke river boenheter og med utvidelsesmulighet langs E6 er åpenbar. Kostnadsanslaget for Norsk Bane kan sprekke med 70% uten å overstige den foreløpige kostnadsrammen for vedtatt dobbeltspor.

Usikkerhet om hvorvidt det er mulig å kombinere vedtatt dobbeltspor med en bærekraftig Rv19 rokkerer ved alle forutsetningene i kommunens planer for Moss sentrum, havna og byutvikling på Sjøsiden. Det er derfor tvingende nødvendig å tilrettelegge for at bystyret får tilstrekkelig informasjon til å kunne revurdere vedtakene som har mistet sitt grunnfeste. I tillegg til informasjonen som BBM allerede innehar, har vi i BBM bestilt en spørreundersøkelse vedr. befolkningens ønsker i dagens situasjon. Noen av resultatene vil være tilgjengelig allerede den 20. april. Dersom et klart flertall ber om en timeout for å kvalitetssikre en løsning som går utenom Moss havn, har det heldigvis oppstått en anledning til dette. Et dobbeltspor utenom Moss havn kan åpne for bruk av de midlertidige sporene som bygges på havna til hensettingspor. Slik kan kapasiteten på banen økes ved behov.

Det ble nylig kjent at Bane Nor er tvunget til å overta ansvar for gjennomføring av Follobanen og store forsinkelser er ventet der.

Ketil Solvik Olsen bekreftet 9. april 2018 at Bane Nors ønske om en 3 års utsettelse av (blant annet) dobbeltspor fram til Fredrikstad forventes innfridd. Behovet for fordobling av kapasitet på banen syd og nord for Moss er nå utsatt til 2027. Dette betyr at en timeout ikke vil ha negative konsekvenser verken for planlagt IC-utbygging eller kapasitetsøkning gjennom Moss. Det er uforsvarlig å ikke vurdere bruk av tidsvinduet som har oppstått for å sikre en bedre bane og vei gjennom Moss.

I etterkant av områdereguleringen har ordfører Tage Pettersen nektet bystyret å behandle en rekke interpellasjoner fra mindretallspartier. Mye tyder på at dette vil gjenta seg i Bystyret 10. april i forbindelse med Arild Svensons interpellasjon om timeout mens SVV kvalitetssikrer alternativene for RV19. Vi antar at dette skyldes behovet for en grundigere gjennomgang før vedtaket fattes.

Heldigvis er bystyret nødt til å behandle lovlighetsklagen som kommer opp den 15. mai. Vi vil sterkt anbefale at BBM får anledning til å presentere våre funn for kommunestyret i Rygge og Moss i god tid før 15. mai. 2018.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags