Kjære politikere og Moss Avis - forklar oss hvorfor jernbane på havna er best for Moss

DCIM\100MEDIA\DJI_0009.JPG

DCIM\100MEDIA\DJI_0009.JPG

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevLeder i Stortingets transportkomite Nikolai Astrup (H) sier til HA: "Med min erfaring fra Oslo, mener jeg det vil være et historisk feilgrep å legge dobbeltspor i strandsonen," og videre ”han unner Hamar den fantastiske byutviklingen man har hatt i Oslo med fjordbyen”. - Hva mener mossepolitikerne om denne uttalelsen?

Byutviklingsleder i Drammen kommune Bertil Horvli sier til Jernbanemagasinet: " Vi så tidlig at for å få til en skikkelig prosess, måtte vi utrede alle mulige alternativer. Likevel utredet vi alle traseer like grundig og hadde da en faglig og solid forankring for de valgene som måtte og skulle gjøres. Da slapp vi at noen kunne komme og si at «Dere har jo ikke engang utredet dette alternativet». Når utbyggingen står ferdig, vil kommunen få tilgang til store frigjorte arealer som kan brukes til byutvikling. Fasiten så langt ser ut til å bli rundt 12 boliger som blir sterkt berørt og to-tre som må rives." - Hva mener mossepolitikerne om denne uttalelsen
Mens i Moss har politikerne derimot feilinformert byens innbyggere i alle år, sitat fra Moss Høyre
"Når det gjelder spørsmålet om hvorfor man ikke kan eller vil velge en annen jernbanetrasé gjennom Moss enn den vedtatte, så er svaret at de alternativer som har vært fremme alle lider av vesentlige svakheter:

- Alternativet tunnel med stasjon under Basarhallen vil kreve at det lages en stor kulvert, at store deler av Skoggaten må graves opp og at mange hus i Moss sentrum må rives.


Det er på bakgrunn av de uheldige sider ved alle andre alternativer at man har kommet frem til at de vedtatte planer tross alt er de beste." - Dette er altså en feilinformasjon som Bane Nor står bak og ikke kan lastes Høyre. Men hva mener mossepolitikerne i dag om denne forklaringen?

Tro det eller ei. I Moss får vi derved en jernbane i byens strandsone for å dekke ønsket fra Moss containerhavn om jernbanetilknytning. Mens containerhavn har byen, i følge Høyre, fordi byens næringsliv ønsker det. Fortell oss hvilket bedrifter ber omdette? I følge Sitmarapporten har næringslivet slettes ikke behov for containerhavna i Moss og kan like gjerne bruke Borg.

Den eneste som sitter igjen og kan dra reell nytte av at jernbanen legges på havna er Bane Nor Eiendom. De får kaste ut 500 mossinger fra hjemmene sine for å rive den historiske trehusbebyggelsen i Nyquistbyen for å kunne drive eiendomsutvikling og bygge blokker.

Mens innbyggerne i Moss sitter igjen med en mindre attraktiv by med mer trafikk og støy og en svært dårlig arealutnyttelse av byens flotte sjøside, enn alternativet. Og med en jernbane som scoret dårligst ifht kriteriene i utredningen fra 1993 (dokumentert) og dårligst ifht kravene for InterCity-utbyggingen (dokumentert). Og en 2 km lengre, svingete og anslått 2-5 milliarder dyrere trasé enn nødvendig (dokumentert).

Moss får en dårligere byutvikling og økt kapasitet til enda mer trafikk og støy fra jernbane, containerhavna og fergene/R19 i fremtiden. Samt at det blir årevis med ytterligere trafikkbelastning og store problemer ifht R19. I tillegg må Moss containerhavn flyttes 300 meter til en ekstra kostnad på en milliard kroner fra fellesskapets penger - for å dekke et behov næringslivet ikke har fordi de like gjerne kan bruke Borg.

Finnes det noen holdbare, faglig vurderte og dokumenterbare forklaringer på at jernbane på havna er bra for Moss, innbyggerne og fremtidens næringsliv? Etter 24 års planlegging ber vi politikerne og Moss avis om å forklare dette slik at folk forstår det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags