Wi-le-dende?

Bevis for nært slektskap mellom BBMs forslag under Bjerget og forslag fra Norsk Bane

Bevis for nært slektskap mellom BBMs forslag under Bjerget og forslag fra Norsk Bane

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL
Moss avis må vel innføre et minimum av kontroll på innleggene som får plass i varmen hos dem.
 

DebattNoen av innleggene mot langtunnelalternativet har vært så ville at vi har avstått fra å svare, av kapasitetsgrunner og i håp om at de ville falle på sin egen urimelighet. Dette har vært mislykket. I en del politiske miljøer har påstandene om våre løsninger vokst seg store og formert seg til forestillinger som ingen får rive ned – ikke engang Statens Vegvesen!

I et innlegg datert 13.11.17 kommer Jørn Roald Wille med en nesten uanstendig påstand om at undertegnede har etablert at Bedre Byutvikling Moss for å fremme ”en ide om at Moss ville profitere på å legge jernbanestasjon under Høienhald.”

ARKITEKTteam as laget sitt første forslag til alternativ trase med stasjon under Bjerget/Myra i 2014. Forslaget var basert på løsningen som ble fremhevet som best i Jernbaneverkets eneste konsekvensutredningen fra 1993. I klage til Fylkesmannen den 16.02.17. ble forslaget videreutviklet i større skala, offentliggjort og benyttet som vedlegg til mange av de 85 klagene som ble sendt inn i løpet av den utvidede klagefristen.

Senere ble forslaget videreutviklet med en sporhøyde 8 meter over havnivået og presentert av den nyetablerte BBM i lokale media og på Stands i gågata under Mossedagene slik:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/byutvikling/ingen-tid-for-hvile/o/5-67-481693

Den 12.10.17 ble Norsk Banes forslag offentliggjort med en stasjon plassert like ved BBMs forslag på Myra og med sporhøyde 13,8 meter over havet. Forslaget er en meget vellykket, justering av BBMs forslag, og tilfredsstiller krav til en stasjon i dagen. Løsningen utelukket riving av boliger og tilrettela for byutvikling på det kommunaleide området i og rundt stasjonsområdet.

Pussig nok ble dette omtalt i Moss avis slik:

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbaneutbygging/norsk-bane-forkaster-bjerget-satser-pa-myra/s/5-67-498580

Til tross for dette oppsummerer Wille at:

”Norsk Bane har nå lagt all diskusjon om Høienhald død, de anbefaler ikke en slik løsning. Bra da at ikke vi politikere (i hvert fall noen av oss), falt for de lettvinte løsningene som var skissert.”

Så hevdes at:

”Det vi nå ser er at Norsk Banes planer har stor økonomisk usikkerhet. Fordi det ikke er foretatt reelle anleggstekniske vurderinger i det området de anbefaler å bygge jernbane, i tillegg er flere kostnadselementer utelatt (ref. Kronikk om jernbaneutbygging og byutvikling den 3.11 av Jarle Rasmussen, Bane Nor). Vi vet også at det vil bli store forsinkelser hvis vi skal starte en ny planleggingsprosess, den prosessen kan ta fra tre år til 10 år å gjennomføre. Vi ser også fra innlegget til Ole Gjølberg at Bane Nors forlag får meget negative konsekvenser for Rygge.”

Jørn Wille vet godt at påstandene fra Rasmussen og Ole Gjølberg om kostnader, forsinkelser og konsekvensene for Rygge er grundig tilbakevist, blant annet i avisinnlegg fra undertegnede her: https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/jernbaneutbygging/ole-gjolbergs-synsing-om-kulturlandskap-i-rygge-er-som-mye-annet-i-innlegget-helt-ubegrunnet/o/5-67-524422

og Norsk Bane as. her:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/jernbaneutbygging/kan-det-tenkes-at-bane-nor-ikke-har-forstatt-alvoret/o/5-67-523759

Disse innlegene har ikke kommet i papirutgaven og er dessverre ukjent for mange.

Wille antyder at Bane Nor har brukt 200 millioner kroner på å utrede alternativer, men Bane Nor selv bekrefter at pengene kun er brukt til å utrede vedtatte dobbeltspor.

Bedre Byutvikling Moss og byens befolkning har sørget for at Norsk Bane as og ARKITEKTteam as har utviklet alternativutredningene som Jørn Wille fortsatt nekter å forholde seg til. Han støtter seg til Bane Nors forslag fordi det er offentlig utredet, men er det en garanti for den beste løsning? 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags