Behovet for et forsvar som kan samhandle effektivt på tvers av våpengrenene og systemer blir stadig viktigere

Av
DEL

DEBATT Tilstedeværelse og situasjonsforståelse i nordområdene går hånd i hånd med evnen til å kontrollere norsk territorium. Derfor vil det bli satset betydelig på Hæren de kommende årene.

Nye jagerfly, maritime patruljefly, ubåter, kystvaktskip og Etterretningstjenesten er prioritert i første fase av oppbyggingen av Forsvaret. Formidable investeringer er gjort innen fly, fartøy og systemer som gradvis vil gi vesentlig bedre forsvarsevne. Det måtte prioriteres i 2013 da oppbyggingen av Forsvaret startet. Vi måtte bedre vår evne til situasjonsforståelse, suverenitetshevdelse og tilstedeværelse i nordområdene, spesielt i lys av betydelig økt russisk militær aktivitet. Norge har sammen med nære allierte et særskilt ansvar i nordområdene. Norge er NATO i nord.

Behovet for et forsvar som kan samhandle effektivt på tvers av våpengrenene og systemer blir stadig viktigere. Landstyrker, fartøyer, og fly må gjensidig forsterke hverandre for å oppnå maksimal slagkraft. En sterk hær utgjør en viktig del av Norges nasjonale forsvarsbehov og NATOs forventninger til Norge.

Å fornye hele forsvaret over natta har ikke vært mulig. Nå står Hæren for tur. Satsingen er allerede i full gang. Hæren får tilført 24 toppmoderne artilleriskyts, fem artillerilokaliseringsradarer og nytt kampluftvern. Fra 2026 innfases langtrekkende presisjonsvåpen, med enorm slagkraft og rekkevidde.

Samer, håndvåpen og mottiltak mot elektronisk krigføring. Regjeringen vil neste år foreslå å kjøpe nye stridsvogner til om lag tolv milliarder kroner, og i et langt større antall enn det vi har i dag. Brigaden i Nord-Norge skal i tillegg forsterkes med en ny kampbataljon, og brigaden får flere stridsvogner.

Forsvaret er et fellesoperativt system der sjø-land og landstridskrefter samvirker. Intet våpensystem kan sees isolert. Skal Hæren kunne drive offensive operasjoner på bakken må luftrommet være sikret. Samvirket mellom forsvarsgrenene blir bare viktigere og viktigere, noe også påtroppende forsvarsjef Eirik Kristoffersen har vært tydelig på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.