Vil ha pengene, men ikke bilen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTPolitikerne vil ha bilene ut av byene, samtidig som de vil ha inn penger fra bilistene. Ikke rart bompengene vekker følelser.

De neste årene skal veksten i biltrafikken inn i de største byene begrenses. Selv om bybefolkningen øker, skal det ikke bli mer biltrafikk. Politikerne har inngått avtaler med staten hvor man slår fast «nullvekstmålet», en forutsetning for at staten gir økonomisk støtte. Det dreier seg om at biltrafikken fra områder rundt byene ikke skal øke, og at all framtidig transportvekst skal tas med sykkel, kollektivtrafikk eller at folk bruker bena. Virkemiddelet er først og fremst økte bompenger.

På løpende bånd inngår kommunene avtaler med staten som til sammen utgjør enorme summer til investeringer i samferdsel. Bompengene som avtales, brukes blant annet til å finansiere utbygging av et bedre lokalt kollektivtilbud, til veier, fortau og sykkelveier. Til sammen har de forskjellige bypakkene en ramme på over 300 milliarder kroner, tilsvarende et fjerdedels statsbudsjett. Halvparten av dette er tenkt å finansieres av bilistene gjennom bompenger.

Det ligger imidlertid en grunnleggende selvmotsigelse i dette: Kommunene vil ha pengene fra bilen, men ikke selve bilen. Trafikken skal reduseres. Men reduseres trafikken for mye, får de ikke nok inntekter fra bompengene. Kommunene sender med andre ord blandede signaler. Politikerne vil du skal kjøre lite bil – samtidig er de avhengig av at du kjører bil for å få pengene de har vedtatt å bruke.

Vi ser allerede nå at denne målkonflikten gir uheldige utslag. I Stavanger klør de seg i hodet fordi bompengene har virket for godt. Folk kjører ikke så mye bil gjennom bomstasjonene som forutsatt. Dermed når man målet om nullvekst i biltrafikken – men man får ikke de inntektene man trodde. Det samme opplevde Bergen. Slik blir det når man er avhengig av inntekter fra en finansieringskilde man egentlig vil ha mindre av.

Denne innebygde målkonflikten kommer til å plage en rekke kommuner i årene framover. Hva skal de gjøre om bompengene virker «for godt». Skal de øke bompengeprisen for å få inn mer penger? Som da gir en fare for at inntektene synker enda mer, fordi enda flere velger å sette bilen fra seg? Eller skal de rett og slett sette ned prisen, for å få flere til å passere? Hva da med nullvekstmålet? Det kan de ikke gjøre, for om nullvekstmålet ryker kommer ikke pengene fra staten.

Politikerne må innse at de må finne en annen løsning enn bompenger. NAF mener at det er mulig. Samferdselsinvesteringer må holdes uavhengig av bompasseringer. Kollektivtrafikk, veiutbygging og annen samferdsel har alle nytte av og må finansieres i fellesskap, på lik måte som sykehus, universiteter og skole.

Man skal ikke langt utenfor de største byene for å vite at det er svært få steder man klarer seg uten bil. En by er mer enn sentrumsgatene rett utenfor rådhuset. I Stavanger tar bussen fra flere områder dobbelt så lang tid som det tar å ta bil. Et godt kollektivtilbud burde være en selvfølge for byer i vekst, uten at det finansieres av bilistene.

Når bompengesystemet legger opp til at stadig færre bilister må betale stadig mer i bompenger er det åpenbart at folk reagerer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags