NHO sender regningen til folk flest

Prominens: Tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell med en oppladbar personbil. – Bilistene betaler allerede nok, mens transportsektoren slipper for billig, skriver NAF's Elisabeth Sagedahl.

Prominens: Tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell med en oppladbar personbil. – Bilistene betaler allerede nok, mens transportsektoren slipper for billig, skriver NAF's Elisabeth Sagedahl.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTNHO mener at elbilistene bør betale mer i bilrelaterte avgifter, for at næringslivet skal slippe billigere unna.

Det betyr i praksis at de ønsker å skyve en enda større andel av regningen for veibyggingen over på landets privatbilister.

Bilistene betaler allerede nok, mens transportsektoren slipper for billig. NAF har på bakgrunn av tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) sammenlignet samlede avgifter for blant annet en familie på landet med ordinær bilbruk og en stor lastebil i by.

Tallene illustrerer hvor billig varetransporten slipper i dag, om man skulle holdt seg til prinsippet om at forurenser betaler. Familien på landet betaler 1.470 kroner for mye, mens den store lastebilen betaler 42.720 kroner for lite i forhold til det TØI mener burde være veibruksavgiften på diesel.

Det er næringslivet selv som belaster veiene mest med varebiler og vogntog. Derfor er NAF svært overrasket over at NHO foreslår at det nå bør bli enda billigere for næringslivet. Hvorfor skal de stikke av fra regningen? Det er i praksis å la bilistene sitte igjen med regningen i et spleiselag som burde vært fordelt mer rettferdig mellom privatbiler, varebiler og lastebilene.

Tvert imot bør næringslivet betale mer av fellesregningen. Allerede i dag er det langt på vei privatfolk som tar store deler av regningen som transportørene ikke betaler.

Store deler av svevestøvet og NOx-utslippene i byene kommer fra de store kjøretøyene.

I dag slipper tunge lastebiler ut mer enn tre ganger så mye partikler per kilometer som fossile personbiler.

NAF mener at alle bilrelaterte avgifter bør erstattes av veiprising. Veiprising dreier seg om å betale for bruk og belastning, i motsetning til avgifter for å kjøpe og eie bil.

Det betyr i praksis en avgift per kilometer som varierer med hva slags kjøretøy man bruker, hvilket tidspunkt man kjører på, og hvor man kjører. Veiprising dreier seg om å avgiftsbelegge bil på en mer intelligent og rettferdig måte enn det dagens bilavgifter og bompenger gjør.

Teknologien for å få dette til finnes, og regjeringen utreder nå et slikt system for lastebiler. Det ser vi fram til, som et første skritt for å få innført en mer rettferdig avgiftspolitikk for alle kjøretøy. Vare- og lastebiler må regne med å betale mer med NAF sitt system.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags