Skjellsand og lamellblokker

Byggeplaner: På Søly foreligger det planer om å erstatte det tidligere industribygget til venstre med boliger. foto: espen vinje

Byggeplaner: På Søly foreligger det planer om å erstatte det tidligere industribygget til venstre med boliger. foto: espen vinje

Av
DEL

debattTeknisk utvalg føler seg lurt i saken om skjellsand på nordre Jeløy, kan vi lese i Moss Avis. Sand som ble tilkjørt og ikke var stedstilpasset ble vedtatt fjernet, men fjerningen ikke utført. Det måtte sanksjoner og befaring til.

Frelsesarmeen ble ikke bønnhørt - får byggeplanene i retur

Snart skal teknisk utvalg ta stilling til bygging på Fretex/Etac-tomta på sørøstre Jeløy. Det er tredje gang denne saken er til behandling, først som en mulighetsstudie, deretter som detaljreguleringsplan. Noe av hovedkritikken i de to foregående rundene har vært at de foreslåtte lamellblokkene i betong er dårlig stedstilpasset.

Indignert

Det er lett å slutte seg til indignasjonen over at grunneieren på Kongshavn først tar seg til rette og så lar være å etterkomme entydige kommunale pålegg og politiske vedtak. Vi som er glade i Jeløy og ønsker å verne om øyas verdier, ser en klar parallell til byggeprosjektet til Frelsesarmeen. Nå har det ansvarlige arkitektfirmaet i et par år forsøkt å fortelle naboene at lamellblokker i betong på fire, fem etasjer (inntil seks etasjer i forrige runde) er stedstilpasset nabolaget i Søly, Vårli og Grimsrødjordet.

Frelsesarmeen ser mot himmelen – naboene er forbannet: Refs for ruvende utbygging

Prøver igjen

Utbygger fikk et klart nei på det de presenterte i 2017 og et klart nei på det de presenterte i vinter/vår 2019. Nå prøver de på nytt å holde oss for narr med et forslag som insisterer på blokkbebyggelse, bare marginalt forskjellig fra det forrige. Det må være et tankekors for kommuneadministrasjonen og de politisk valgte i teknisk utvalg at de må bruke så mye verdifull tid på å saksbehandle noe som ser til forveksling likt ut som det forrige, som altså ble sendt i retur.

Prosess

Vi som bor i nabolaget, undret oss over prosessen. Er det slik i byggesaker at saken må behandles flere ganger for å skrelles ned, lag for lag, eller etasje for etasje til det tilfredsstiller de kravene som byen stiller. Ja, for dersom dette til slutt vurderes mot noen krav til stedstilpassing og utnyttelse før det aksepteres, så ville det vel vært lurt å kommunisere de kravene til utbygger fra starten av? Det ville spart både utbyggerne, kommuneadministrasjonen, politikerne og naboene for mye unødvendig tidsbruk.

Frels oss fra egenrådige utbyggere og dominerende arkitektur her på øya

Utbygger forsøker å selge inn sine forslag med et språk som ikke er et menneskespråk, men et språk for deres egen stamme. La oss bare gi et eksempel fra det som er et sentralt punkt i hele planforslaget, nemlig stedets karakter. (8.3 i ny detaljreguleringsplan): «Volumoppbygningen på ny bebyggelse innenfor planområdet søker å megle mellom eneboligbebyggelsen og terrasseblokken Søly terrasse» (s.45). Forstå det, den som kan. De forsøker antakelig å si at siden en gammel fabrikkbygning ble omgjort til leilighetsbygg i 1986, så passer det å oppføre nye betongblokker på nabotomta. Hallo! Det er et område som skal omreguleres fra næring til bolig. Da må utbyggingen utnytte de mulighetene som nye krav, nye løsninger, nye materialer og naboenes ønsker kan tilføre et nytt boligfelt i dette området. Vi må kunne forvente av dagens arkitekter at de er i stand til å tilnærme seg en 10 mål stor tomt midt i et tradisjonelt villaområde, med noe mer lekenhet enn dette. La oss i det minste slå fast at det ikke er Søly terrasse som gir dette strøket dets karakter.

Overtramp

Til slutt om det å ta seg til rette, enten det er skjellsand eller boligbygging. Synes administrasjonen og politikerne at det er greit at utbygger vil «stjele» av kommunal grunn for å få plass til renovasjon, eller at de vil «stjele» av fotballøkka i Søly for å få redusert kravene til lekeplasser på egen tomt. Som naboer mener vi dette er grovt og håper føtter settes ned for å stoppe det. Vi tror det.

Nå er planene i kommunens hender, og vi må være trygge på at dyktige saksbehandlere presenterer dette for politikerne på en måte som gjør det mulig å se igjennom stammespråket og de fortegnede illustrasjonene. Det som blir en milepæl i planprosessen nå, er å få utbygger og kommunen i tale. På innbyggermøte med Søndre Jeløy Vel (SJV) 14.03.2019 lovte politikerne, herunder også daværende og nåværende ordfører, at de ville legge til rette for et folkemøte/beboermøte før behandlingen av et nytt planforslag.

Dialog er et uslåelig virkemiddel for å få bedre og kanskje omforente løsninger. Vi tror mange gleder seg til dette og vil gå dit med en forventning om at sluttresultatet kan bli en løsning vi alle kan være stolte av.

Forslaget som nå er oversendt Moss kommune, er ikke stedstilpasset og er ikke akseptabelt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags