Kun Frp jobber mot bompenger

Gir penger i kassa: – Det bygges fortsatt veier med bompenger i Norge, men andelen bompenger i hvert prosjekt er redusert og bompengereformen sørger for at takstene i mange prosjekter kan reduseres, påpeker stortingsrepresentantene Leirstein og Wiborg.

Gir penger i kassa: – Det bygges fortsatt veier med bompenger i Norge, men andelen bompenger i hvert prosjekt er redusert og bompengereformen sørger for at takstene i mange prosjekter kan reduseres, påpeker stortingsrepresentantene Leirstein og Wiborg.

Av
DEL

BompengerI 2013 hentet staten inn 10 milliarder kroner mer i bilavgifter og bompenger enn det staten brukte på investering og vedlikehold av veier. I 2018 er situasjonen annerledes. Staten bruker nå 10 milliarder kroner mer på veiformål enn det som bilistene må betale i særavgifter og bompenger. Holdningen til bilen som transportmiddel er også endret. Bilen er et nødvendig gode som gjør at hverdagen henger sammen for både privatpersoner og bedrifter. Bilen er også hobby og kultur for mange mennesker i Norge. Det er slutt på at bilen skal defineres som luksus og melkeku for staten til alle andre formål.

Det bygges fortsatt veier med bompenger i Norge, men andelen bompenger i hvert prosjekt er redusert og bompengereformen sørger for at takstene i mange prosjekter kan reduseres. Mange eksisterende bomprosjekt har fått økte statlige bevilgninger for å redusere bompengegjelden, derfor er bl.a. prisen for å passere bommene på E6 og E18 i Østfold satt ned nå. Rabattene for privatbilistene øker til 20 prosent. I åtte prosjekt er bomstasjoner fjernet fordi staten har slettet gjelden.

Antallet bomselskaper reduseres slik at driftskostnader går ned. Dette kan gi gevinster fra mer effektiv drift på 20-30 prosent.

Regjeringen har fremmet en rekke forslag om bompengekutt. Flertallet på Stortinget har imidlertid stoppet dette gjentatte ganger. Men vi vinner også flere slag: Visste du at bompenger finansierte rundt 42 prosent av nye veiprosjekt i 2013, mens det i 2018 går mot en andel på 28 prosent? Det er en forbedring, men vi er ikke i mål.

De rødgrønne lot veinettet forfalle i posisjon og økte bruken av bompenger drastisk, og tar nå også til orde for å øke bilavgiftene som FrP og regjeringen har redusert. Bruken av bompenger rundt byområder er økende etter lokalpolitiske initiativ.

Vi mener at bymiljøprosjektene kunne vært finansiert på en annen måte enn å sette opp en rekke nye bommer, og når man først gjør det så er man også freidig nok til å kun la en liten andel av det man krever inn (typisk rundt 20 prosent) komme tilbake til bilistene igjen, den store andelen går til kollektiv og andre tiltak.

For å endre på dette er det viktig at alle som er avhengig av bilen og synes det er bra med bilens fleksibilitet som transportmiddel bruker stemmeretten når vi kommer til kommune- og fylkestingsvalget og sier nei til bompengeøkninger lokalt og regionalt. FrP vil fortsette kampen mot bompenger både nasjonalt og lokalt og vi vil fortsette å redusere bilavgiftene i regjering til glede for bilister flest.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags