Hvordan kan Moss bli best?

Tidligere større utbyggingsprosjekter i Moss synes etter vår oppfatning å gå i feil retning sett med grønne øyne. Feil som gjøres gang på gang, er at utbyggerne får for frie tøyler uten bindinger fra kommunen, skriver artikkelforfatterne.

Tidligere større utbyggingsprosjekter i Moss synes etter vår oppfatning å gå i feil retning sett med grønne øyne. Feil som gjøres gang på gang, er at utbyggerne får for frie tøyler uten bindinger fra kommunen, skriver artikkelforfatterne.

Av
DEL

DEBATTMoss Venstre ønsker å utvikle Moss til en moderne og grønn fjordby. I valgprogrammet for 2019 til 2023 heter det at Moss må utnytte sin beliggenhet midt i Norges største arbeidsmarked, være en mangfoldig by som stimulerer mennesker til å skape og arbeide. Ikke minst vil Moss Venstre utvikle et grønt og urbant sentrum med fine møteplasser.

Venstre mener det er behov for et taktskifte og tydelig opptrapping av klimatiltak. Nye byggeprosjekter og boligområder må utformes i henhold utslippsnivåer som er nødvendig for å nå klimamålene.

Det som skjer i Moss med bygging av ny jernbane, riksvei 19, eventuelt flytte havna og utviklingen av områdene rundt jernbanestasjonene, gir oss en unik mulighet til å legge forholdene vel til rette for ivaretagelse av klimautfordringene.

Tidligere større utbyggingsprosjekter i Moss synes etter vår oppfatning å gå i feil retning sett med grønne øyne. Feil som gjøres gang på gang, er at utbyggerne får for frie tøyler uten bindinger fra kommunen. 

Skrekken for de fleste av oss er visualisert i Oslos barcodeprosjekt i Bjørvika. Strekkodeprosjektet er et eklektisk sett med høyhusbygg i alle forskjellige former, størrelser og eksteriør, men har lite å tilby av grønne rekreasjonsområder og hyggelige spisesteder.

Samme feil ble gjort i Moss da Bryggekanten ved kanalen ble etablert. Vi er enige med Therese Bakkevigs utsagn i MA om at Moss har veldig få serveringssteder og aktiviteter med nærhet og utsikt til fjorden til å være en kystby.

I Brumunddal står verdens høyeste trehus på 85 meter. Plassert mellom Mjøsa og E6 er trehuset blitt et ikon i Innlandet. Bygget er et innlegg i debatten om en grønnere og fornybar framtid. De sju øverste etasjene i høyhuset består av leiligheter, mens de fire under er hotelletasjer. De nederste etasjene består av kontorer, mens den utvidede førsteetasjen består av restaurant og et svømmeanlegg. Byggherre Arthur Buchard forteller at han ble engasjert da norske politikere oppfordret til å tenke mer rundt temaene klima, kortreist og bærekraftig. Buchardt ble direkte inspirert av Parisavtalen og forpliktelsene om å redusere Co2-utslipp. Undersøkelser utført av en prosjektgruppe nedsatt av norske veimyndigheter viser at å bygge med tre vs betong kan gi opp mot 30 prosent mindre CO2-utslipp.

Å bygge med tre er å bidra til en bedre verden å puste i, og bygget skal tåle et fullverdig brannforløp uten å kollapse!

Byggebransjen står overfor samme utvikling som bilbransjen i årene som kommer, der biler på fossilt drivstoff stadig blir mindre populære. Å bygge med tre gir bedre miljø, tre er bærekraftig, tre bidrar til et bedre klima for alle.

Fordi en stor del av anlegget til Mjøstårnet okkuperes av parkering og veiareal, har det vært et mål at resten av utomhusanlegget skal fremstå mest mulig grønt. Anlegget ligger rett ved E6, og støyforhold har vært et viktig premiss i utformingen.

Mjøstårnet er bare én del av et større utviklingsprosjekt i Strandparken i Brumunddal. Rett ved siden av blir det i tillegg til, skatepark og badeanlegg tre leilighetsbygg i tre på utsiden av tårnet med store grønne områder.

Ambisjonen er at dette skal være et nullenergibygg. Det skal produsere minst like mye energi som det skal bruke. Det får man til ved hjelp av solcellepaneler på taket, og solfangere som igjen varmer opp vann som magasineres i kjelleren.

Vi ser for oss at dette kan være en modell når nye Moss skal etableres, et par høyhus med mye grønt i stedefor mange blokker på fem til seks etasjer.

Ved å la oss inspirere av Brumunddal kan Moss bli en mer klimavennlig og levende by med serveringssteder, aktivitetsområder omgitt av grønne parker med nærhet og utsikt til fjorden. Vi oppfordrer politikerne i Moss til å besøke trehuset i Brumunddal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags