Kollektiv seier for Moss - kampen fortsetter

I rute: – Etter forslag fra Rødt, og med tilslutning fra de andre partiene, unntatt Frp, har MiSA stilt tydelige og konkrete krav til Østfold kollektivtrafikk og samferdselskomiteen i fylket om umiddelbare forbedringer i busstilbudet i Moss, skriver Øyvind E. Hansen fra Rødt. foto: espen vinje

I rute: – Etter forslag fra Rødt, og med tilslutning fra de andre partiene, unntatt Frp, har MiSA stilt tydelige og konkrete krav til Østfold kollektivtrafikk og samferdselskomiteen i fylket om umiddelbare forbedringer i busstilbudet i Moss, skriver Øyvind E. Hansen fra Rødt. foto: espen vinje

Av
DEL

DebattMoss og Mosseregionen har vunnet en kollektiv seier, takket være stort engasjement fra innbyggerne og politisk press fra et så nært som samlet MiSA. Samtidig gjenstår mye før et fullgodt busstilbud er på plass.

Etter forslag fra Rødt, og med tilslutning fra de andre partiene, unntatt Frp, har MiSA stilt tydelige og konkrete krav til Østfold kollektivtrafikk og samferdselskomiteen i fylket om umiddelbare forbedringer i busstilbudet i Moss.

Vedtaket som nå er gjort i fylket kommer kravene fra innbyggerne og MiSA i møte på en rekke punkter, og innebærer:

 • Billettprisen settes ned til 10 kr utenom rushtida.
 • Det blir fire nye hovedbusslinjer: Sentrum-Refsnes, Sentrum-Sykehuset, Sentrum-Varnaveien-Øreåsen og Sentrum-Skredderåsen-Kambo.
 • Linjene kjøres ikke som pendellinjer gjennom sentrum, men ender i sentrum.
 • Frekvensen fortsetter å være 15 min i rushtida og 30 min ellers, men rushtida utvides med tre timer på morgenen og fire timer på ettermiddagen.
 • Flexx og andre løsninger vil bli innført, bl.a. for Sjøhagen, Fuglevik, Nes, Larkollen, Øre, Refsnesåsen og Jeløy kapell.
 • Lokalbusslinjene til Ekholt (linje 204), Tronvik/Framnes (linje 205) og Orkerød (linje 206) utvides til 30 min frekvens i rushtida og 60 min ellers.
 • Tilbudet mot Ekholt forlenges til Bredsand og tilbudet mot Orkerød og Tronvik/Framnes justeres.
 • Det legges opp til korrespondanse med regiontog på Moss stasjon og lokaltog på lokaltog på Kambo.
 • Løpende vurderinger vil bli gjort av hvordan det nye tilbudet fungerer, slik at negative konsekvenser kan korrigeres så raskt som praktisk mulig.
 • Det bevilges fem millioner årlig ekstra til bussrutene i Moss og Mosseregionen.
 • To millioner til det bussmotiverende prosjektet hjem-jobb-hjem.
 • Halvannen million til sanntidsinformasjon om hvor bussene befinner seg.
 • fylkeskommunen tar snarest kontakt med Moss kommune og Bane NOR få å få finansiert et utvidet busstilbud, inkludert Flexx og andre løsninger, i perioden med utbygging av ny jernbanetrasé i Moss.
 • Ekstrakostnader på inntil to millioner forbundet med nytt rutetilbud kan dekkes av midler avsatt til prosjektet «Østfold tar bussen».

Samtidig mener Rødt at det gjenstår betydelige mangler å utbedre i busstilbudet, også etter Samferdselskomiteens vedtak. Målet må være et fullgodt busstilbud i Moss og Mosseregionen, som er så attraktivt at et flertall av innbyggerne velger å la bilen stå og i stedet ta bussen.

Slik, og bare slik, vil det bli mulig å nå nullvekstmålet, som har tverrpolitisk støtte, om at all trafikkvekst i Moss og Mosseregionen skal komme innen kollektiv, sykkel og gange, null innen bil.

Rødt vil derfor fortsette å arbeide for å få et fullgodt busstilbud i Moss og Mosseregionen, som etter vår mening må omfatte:

 • Et nettverk av bussruter som dekker alle deler av byen og distriktet, også Krapfoss og Sydskogen, som er utelatt i Samferdselskomiteens vedtak.
 • Avganger med 15 min frekvens, fra tidlig morgen til sen kveld/natt, sju dager i uka.
 • Et stort antall elektriske minibusser, som muliggjør å ha ruter, inkludert Flexx-løsninger, også i gater og på strekninger med få påstigninger.
 • Mange stoppesteder, som innebærer at du fra hvor som helst i byen kan nå et stoppested innen tre minutters gange.
 • Rimelige billetter til 10 kr, ikke bare i rushtida, men også utenom, og gratis for skoleungdom, som sikrer lønnsomhet i bussdriften gjennom høyt volum/stort antall passasjerer.
 • Et gate- og veinett med egne kollektivfelt for buss, som bedrer framkommeligheten for kollektiv, og dermed også for næringstransport og de som fortsatt MÅ bruke bil.
 • Utrede muligheten for å opprette et kommunalt/interkommunalt busselskap, som er mer lokaldemokratisk styrt og nærmere innbyggerne og deres behov, enn et regionalt busselskap i den nye storregionen Viken vil være.

Denne visjonen for et fullgodt busstilbud bygger på en allmenn erfaring: Et dårlig busstilbud får folk til å velge andre transportformer, primært bil. Og motsatt: Et godt busstilbud skaper sin egen etterspørsel!

Vi har sett at visjoner kan la seg realisere dersom to forutsetninger er på plass og spiller i lag: Engasjement fra innbyggerne, og press fra et (så godt som) samlet politisk Moss. Rødt skal fortsette å gjøre sitt beste for å bidra til begge deler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags