Et byjubileum for absolutt alle

Av
DEL

DEBATTI 2020 blir Moss og Rygge én kommune, byen fyller 300 år og Rygge kirke blir 900 år. Dermed er det så mye å feire at det tidlig ble organisert et jubileumsprosjekt under vignetten Moss2020. Prosjektet har tatt rollen som tilrettelegger og har invitert alle til å bidra. Lag, foreninger, institusjoner og enkeltpersoner har til de grader tatt imot denne invitasjonen. Når vi nå om noen få uker presenterer programmet for jubileumsåret, står mer enn 200 arrangementer på plakaten, med over 100 ulike arrangører på over 30 forskjellige arenaer. Mange av innspillene og planene er allerede presentert og mer kommer. En grunnleggende føring for jubileumskomiteen og jubileumsprosjektet er at Moss2020 skal være et jubileum for alle. Det forplikter. La meg derfor reflektere litt over dette.

Grupper

«For alle» betyr mye forskjellig. Det betyr at jubileet må by på arrangementer og tiltak for ulike aldersgrupper, for folk med ulike interesser, for folk med ulik kulturell bakgrunn, for ulike deler av den nye kommunen, osv. Dette forsøker vi å dekke. Men «for alle» betyr også at et jubileum bør nå de som av ulike grunner ikke like lett kan få med seg det som tilbys fordi de har en funksjonsnedsettelse.

Som prosjektleder for Moss2020 har jeg derfor hatt mange møter med grupper og enkeltpersoner som enten representerer eller er særlig opptatt av slike utfordringer. Som Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, ansatte i hjemmebaserte tjenester, ansatte ved helseinstitusjoner og talspersoner for ulike grupper funksjonshemmede. Innspillene er mange og viktige: Husk de som sliter med å komme seg på arrangementer, de som trenger et sted å sitte under en lang forestilling, de som hører lite, de som har problemer med å lese vanlig skrift, og ikke minst de som ikke kommer seg ut. Det handler altså her som i så mange andre sammenhenger om behovet for å legge til rette for universell tilgang og universell utforming.

Inkludere

Moss2020 arbeider derfor med en rekke konkrete tiltak som vil kunne bidra til å inkludere så mange som mulig i det som skal skje i jubileumsåret. La meg nevne noen eksempler:

Når man feirer både Moss bys 300-årsjubileum og Rygge kirkes 900-årsjubileum er selve historiefortellingen viktig. Derfor vil alle i Moss og Rygge få et godt illustrert historiehefte hjem i postkassen i begynnelsen av desember. Heftet vil bli distribuert til alle husstander sammen med et programmagasin som presenterer høydepunktene i jubileumsåret. Samtidig vet vi at mange som enten har en synshemming eller sliter med dysleksi har vanskelig for å tilegne seg skriftlig informasjon. Derfor legger vi til rette for at alle som ønsker å få historieheftet opplest og figurene beskrevet, fra desember skal kunne gå inn på vår nettside www.moss2020.no og finne historieheftet som «lydbok».

Begivenheter

Når de mange store arrangementene, som nyttårsfesten på Kirketorget og konsertene i Nesparken i forbindelse med jubileumsuken 8. til 16. august 2020, går av stabelen, vet vi at det er flere som ikke klarer å stå på bena så lenge som arrangementet varer. Tiltak som plass for rullestoler og tilstrekkelig med sitteplasser for de som trenger det, vil derfor være viktige bidrag for å oppfylle målet om et jubileum for alle. På samme måte gjelder det å få mobilisert tilbringertjenester for de som ikke selv kommer seg på arrangementene. For å få slike tiltak til å fungere vil det være avgjørende at vi får på plass et jubileumsvertskap som bl.a. kan hjelpe folk med å finne seg til rette. Vi er derfor svært fornøyd med at over 30 frivillige allerede har meldt seg som jubileumsverter. Disse vil foran hvert av de større arrangementene få god opplæring og informasjon for også å kunne hjelpe til rette folk som trenger litt ekstra oppmerksomhet.

Hørselsproblemer er en stor utfordring for mange. Det kan gjelde både at man ikke får med seg det som blir sagt fra scene eller lerret og det kan være ubehag med for sterk lyd. Moss2020 vil derfor legge stor vekt på at vi skal tekste filmer som er laget i forbindelse med jubileet. Sammen med hørselsforeningen i Moss og Rygge har vi også inngått et samarbeid om gratis utdeling av ørepropper for voksne og gratis utlån av øreklokker for barn, for å beskytte hørselen mot for høy lyd. I øyeblikket undersøker vi også mulighetene for å kunne tilby døvetolk ved noen av de mest sentrale arrangementene.

Lidelser

Et siste eksempel gjelder de som i utgangspunktet ikke kommer seg ut av institusjonene de bor på. Det gjelder mange gamle på sykehjem, og kanskje særlig de som i tillegg sliter med demens. For disse arbeider vi nå sammen med filmskapere om å kunne tilby «sakte-TV» fra kjente og kjære steder og aktiviteter i Moss og Rygge, samt opptak fra steder og hendelser som vil være direkte knyttet til jubileet. Samtidig vet vi at noen med demenslidelser gjerne skulle ha kommet seg på arrangement hvis de bare kan ha med seg en ledsager. Mange av de sentrale jubileumsarrangementene vil uansett være gratis for alle, men der billettene har en pris, vil demente og andre som av ulike grunner trenger å ha med seg ledsager få tilbud om gratis inngang for den nødvendige ledsageren.

Hvis vi får til mye av dette er det bra for jubileet i 2020. Da blir det et jubileum for alle. Men enda viktigere er det om noen av disse tiltakene også kan inspirer til at man i enda større grad tenker på behovet for å legge til rette for universell tilgang og universell utforming når man planlegger ulike arrangement og tiltak i årene som kommer etter jubileumsåret.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags