Innbyggerne involveres

folkemøte: Ordfører Hanne Tollerud på et møte på Bylab. foto: espen vinje.

folkemøte: Ordfører Hanne Tollerud på et møte på Bylab. foto: espen vinje.

Av
DEL

DebattMoss kommune har hatt en tydelig innbyggerinvolvering i mange år, egentlig over tiår. Det kommer til å bli enda mer av det i nye Moss kommune.

Samtidig er det noen som føler at de ikke blir tatt på alvor eller at de blir oversett, og de følelsene kan være helt reelle. Det betyr i realiteten at vi ikke når fram til alle og for de det gjelder er ikke det godt nok. Likevel er det ganske sikkert at uansett hva som gjøres vil vi ikke få med alle.

Åpent

Moss kommune har over år hatt et plankontor, ByLab, tilgjengelig i sentrum. Her kan hvem som helst komme innom, stille spørsmål og få svar. Det er også arrangert en rekke høringer og folkemøter om alt fra bruk av byparker og kulturhus til sentrumsplan og samferdselsutbygging. Likevel når vi ikke alle. Det betyr at vi må gjøre enda mer og prøve på nye måter. Nå vil som eks ByLab brukes mer aktivt rundt omkring i kommunen. De som har deltatt på folkemøter om kommuneplanen i våres, har fått en smakebit på det.

Les også:

Noen ønsker å skape et inntrykk av at innbyggerne ikke blir hørt eller lyttet til. Det stemmer rett og slett ikke. Både kommunen og de folkevalgte ønsker engasjement og innspill, men alle kan ikke få gjennomslag. I veldig mange saker, spesielt de store, som behandles i et lokalsamfunn, er det som regel noen som blir uenige selv om alle hadde blitt involvert og fått bidra.

Sett seg rundt

I arbeidet med ny kommune har vi jobbet mye med innbyggerinvolvering – både administrasjonen og politikerne. Vi har sett på hva som er gjort en rekke andre steder, eksempelvis i Norge og Sverige. Det har gjort at vi har bestemt å prøve nye måter. Tre ting ble enstemmig vedtatt i vårt siste møte i Fellesnemda for nye Moss kommune.

Venstre har lenge ønsket å innføre åpen halvtime i forkant av kommunestyre- og utvalgsmøtene. Det vil skje i nye Moss kommune fra 1. januar 2020. Reglementet for dette skal vedtas i det nye kommunestyret som velges denne måneden.

Panel

Det ble startet et arbeid med innbyggerpanel da det ble laget nettsider til ny kommune. Det kommer en sak til kommunestyret høsten 2019 om å videreutvikle dette. Deltakerne i innbyggerpanelet kan selv velge hvilke temaer de ønsker å gi innspill på. Det hadde vært fint å få en stor gruppe med innbyggere som med jevne mellomrom kan gi tilbakemeldinger på ulike temaer som behandles administrativt og/eller politisk i kommunen. Dette kan også gjøres i saker som angår en geografisk del av kommunen.

Det skal opprettes ett til to oppgaveutvalg for 2020. Et oppgaveutvalg kan settes sammen av folkevalgte og innbyggere for å lage forslag til løsninger og strategier på konkrete områder for framtida. Et oppgaveutvalg er et midlertidig utvalg med et tematisk avgrenset mandat. Oppgaveutvalgene gjennomføres som pilotprosjekter og skal evalueres etter ett år. Mandat og sammensetting skal vedtas av det nye kommunestyret i høst.

Valgkamp

Det har vært mye innbyggerinvolvering i de gamle kommunene selv om flere sier de aldri har blitt hørt og at folkevalgte og kommunen overser dem og deres ønsker. Noen sier dette fordi de tror det tjener dem i en valgkamp og noen sier det fordi de ikke har fått gjennomslag for sine synspunkter eller er sterkt uenige i saker som politikerne har vedtatt.

Les også:

Alle sier de ønsker bedre innbyggerinvolvering og arbeidet som er gjort med å bygge en ny kommune gir nye muligheter til å følge det opp. Vi vil alle tape på at det fester seg et feilaktig inntrykk av at kommunen og de folkevalgte ikke bryr seg. De av dere som kjenner en som stiller til valg eller som jobber i kommunen, vet at dette ikke stemmer, men at de virkelig bryr seg om hvordan vi har det i vårt lokalsamfunn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags