Om Moss bystyres relevanse

Stusser: Mangeårig lokalpolitiker Gretha Kant minner om at det er to år til neste gang velgerne kan gi uttrykk for om hvorvidt de folkevalgte har gjort og gjør en god jobb. foto: terje holm

Stusser: Mangeårig lokalpolitiker Gretha Kant minner om at det er to år til neste gang velgerne kan gi uttrykk for om hvorvidt de folkevalgte har gjort og gjør en god jobb. foto: terje holm

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg signert Gretha Kant, bystyremedlem Moss Høyre.

DEL

DebattBorch har i et leserinnlegg i gårsdagens avis stilt spørsmål om bystyret i Moss fortsatt er et relevant forum? Bakgrunnen er at han «later som» bystyret kan involvere seg i en reguleringsplan som ikke er kommunens. Dette har tidligere blitt besvart på en god måte av kommunalsjef Jens Terkelsen.

For meg er det et tankekors at Borch, med sin akademiske bakgrunn, og flere års erfaring fra kommunal ledelse og privat næringsliv, ikke kjenner plansystemet/planhierarket.

Som kjent er jernbanen, fergedriften og RV19 statens ansvar. Bystyrepolitikere fra alle partier har, på regionalt og nasjonalt nivå, partivis, tverrpolitisk og enkelt medlemmer, brukt mye tid og krefter på å få forsert utbedring av prosjekter på disse områdene.

MDG har nå i to år vært representert i Moss bystyre, til og med med utvidet frikjøpsressurs. Begrunnelsen for det, var at de var nye og trengte opplæring.

De gikk også til valg på at RV19 skulle bygges gjennom Kleberget mot Årvold.

Dette til tross for at dette alternativet var valgt bort i KVU'en.

De hadde også i sitt program at det skulle bygges en flerspors jernbane fra Oslo til Gøteborg med tilknyting til flyplassen i Rygge og Sykehuset på Kalnes. Selv om et stort flertall i Østfold fylkesting allerede hadde vedtatt at IC gjennom Østfold skulle gjennom sentrum av byene.

MDG har i denne toårsperioden som eneste parti, vært en del av begge flertall.

Først med de borgerlige, nå med AP/SV/Rødt. Begge ganger har de akseptert at samferdselsprosjektene som er vedtatt, skal videreføres.

Mitt kjennskap til det private næringslivet, men også offentlig drift, er at man har faglige forslag til vurdering, deretter samler man seg om å få prosjektet gjennomført på en forsvarlig måte. I det offentlige er det høringer og informasjonsmøter, slik vi også har hatt i Moss.

For jernbanen er vi nå som kjent i gjennomføringsfasen. For RV19 avventer vi mulighetsstudien fra statens vegvesen.

I et demokrati som vårt, er det innbyggerne i valg som velger bystyrets medlemmer.

Om to år er det nytt kommunevalg, da blir vi som bystyremedlemmer vurdert for det arbeidet vi har gjort i perioden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags