Time-out nå på Banefremføring i Moss 

Utsatt område; Tidligere Nyquistbywn.  foto: Terje Holm

Utsatt område; Tidligere Nyquistbywn. foto: Terje Holm Foto:

Av
DEL

DEBATTDen 4. september 2019 sendte NMF en politianmeldelse av Moss kommune ved politiske ledelse(ordfører) og Bane Nor ved adm, dir. for fremtidig brudd på straffelovens §§ 240 om alvorlig miljøkriminalitet, 355 fremkalling av fare for almenheten og Folkehelselovens § 4 kommunens ansvar for folkehelsearbeid.

Norges Miljøvernforbund anser de anmeldte lederne i Moss kommune og Bane Nor som en direkte fare for fremtidig reisende og deler av befolkningen i Moss.

Prosessen som har foregått mellom Moss Kommune og innbyggere og aksjonsgrupper kan beskrives som uforsvarlig,rettstridig og svært lite gjennomsiktig der vanlige folks interesser på helse og miljø fra et tidlig stadium blir undertrykket og oversett. Dette er særdeles graverende og i seg selv grunn til å straffeforfølge kommunen. Grunnleggende rettigheter vedrørende helse og miljø er nå etter NMFs skjønn allerede truet ved bygging av en banetrase i kvikkleireutsatt område. Spesielt når det finnes alternativer. Det kan heller ikke pekes på samfunnsinteresser av betydning som argument for fremføring av nevnte banetrase slik NMF vurderer det.

Det stillles i 2019 strenge krav til kommunalforvaltningen i Norge når de skal gjøre vedtak som får store konsekvenser for mennesker. Kunnskapen i kommuner,fylke og sentralt skal være ihht de utfordringer kommunen står overfor.

MDG, Rødt og KRF har alle signalisert at alternativ traseutredning er et fokus for dem. Nå må disse som i følge Moss avis er i forhandlinger med AP sette makt bak dette synet . Noe annet er direkte uansvarlig og å holde velgerne for narr i et kommunevalg,i en kommune der Banefremføring daglig har vært under lupen siste årene.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags