Åpent brev til byens næringsliv om pågående samferdselsfiasko i Moss

Konsepttegning som viser fordelen som følge dersom Rv19  koordineres med IC-banen .

Konsepttegning som viser fordelen som følge dersom Rv19 koordineres med IC-banen .

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DebattBystyrets flertall skyver næringslivet foran seg, til tross for en øredøvende taushet fra den kanten.

Bedre Byutvikling Moss er opptatt av å finne raske og gode løsninger for byens behov for veg, jernbane og eventuelt havn. Samtidig ser vi at manglende koordinering så langt har ført til dårlige, dyre løsninger og store utsettelser.

Det er overhengende fare for at Moss påføres en gjeld på 4,2 milliarder 2017-kroner som må nedbetales med avdrag, renter og administrasjonskostnader i form av bompenger. Dette kommer i tillegg til vårt uforholdsmessig store bidrag til finansiering av E6 og E18 siden 1999. Dette er ingen av oss tjent med.

Nettopp derfor gjør vi det vi kan for å hindre gjennomføring av dobbeltsporet før det er for sent. Det finnes mange tegn til at vi vil få det til. Vi viser til vårt brev oversendt Finansdepartementet, finanskomiteen og trafikk- og kommunikasjonskomiten 8. november 2017. Vi forventer et krav fra Stortinget om at Bane Nors hemmeligholdte eksterne kvalitetssikringsrapport må suppleres med informasjon fra Norsk Bane as, Bedre Byutvikling Moss og Statens vegvesen før den kan godkjennes.

Jonathan Parker

for styret Bedre Byutvikling Moss

Moss

Følg på: Facebook

Neste fase er å sikre at nye løsninger kan behandles raskt og at byen er tjent med alternativene som velges. Vedlagte konsepttegning viser hvordan bygging av Rv19 kan koordineres med IC-banen slik at vi:

• Får en god veiforbindelse mellom Jeløy, fergeleiret, stasjon på Myra og E6 på Årvoll og Mosseporten.

• Får mulighet til å forlenge Rv 19 i fjell under Jeløy og i rørbro/bro til Horten uten at det går ut over sentrum eller Jeløy.

• Slipper en støy-, støv- og kulturlandskapsforurensende bro over Mossesundet som stenger for store skip til Aker Solutions.

• Får en bedre jernbane for gods- og persontransport.

• Sikrer et gratis godsspor til Moss havn på dagens daglinje uten å ødelegge Kleberget, dersom dette trengs som midlertidig løsning i påvente av godkjent sentralhavn for Oslofjorden. På sikt opprettes gang- og sykkelstien som er planlagt der.

• Sikrer mulighet for en gods- og hurtigtogforbindelse nord/syd i tunnel og øst/vest i rørbro under Oslojorden som kan kobles til en stasjon på Myra.

Vår siste henvendelse til finansdepartementet har stor rikspolitisk sprengkraft. Det gjelder 1,4 milliarder i offentlig sløsing, hemmelighold, manglende måloppnåelse, og manglende koordinering av samferdselstiltak.

Istedenfor fokus på brukernes behov har Bane Nor manipulert planprosessen for å få byutvikling der de tror det lønner seg for dem. I tilfelle Moss tar de feil om det også dessverre.

Vi trenger hjelp fra næringslivet hvis vi skal finne den beste nødutgang fra blindveien Moss har havnet i. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags