Åpent brev til våre kjære «gammelordfører» Gretha Kant

Gretha Kant som byens ordfører

Gretha Kant som byens ordfører

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg, signert Jonathan Parker.

DEL

LeserbrevGod morgen Gretha!
Du er et optimistisk menneske - akkurat som meg - og det er kanskje det som gjør deg lett å prate med. Samtidig har optimismen som du har i forhold til løsningen du har jobbet for et negativt speilbilde - dvs - pessimisme og skepsis til alt BBM og Norsk Bane har fått fram om alternativet. Det er smittsomt.

Hva hvis vi snu dette opp ned? Dette er vanskelig stoff men det handler om Moss sin fremtid og jeg håper du vil bruke litt tid til dette. I dag har vi lagt ut alle opplysningene som du trenger for å kunne snu saken på Bedre Byutvikling Moss sin FB side. Det er bare å lese og så henvende deg til stortingsrepresentanter som du har tillit til!

La oss først være litt pessimistisk om vedtatt dobbeltspor:

•Hva hvis noen setter seg på bakbeina og kjemper mot ekspropriasjonskrav helt fram til menneskerettighetsdomstolen?

•Hva hvis de finner uerstattelige fornminner i det påviste store jernalderlandsbyfunnet på Dilling?

•Hva hvis Rv-19 løses enkelt bare ved bruk av bomstasjoner og bilbaner til syklister og busser for å kvele lokaltrafikken?

•Hva hvis Kjellerødgården og boligblokken ved siden av må rives for å holde Rv-19 åpen i anleggstiden?

•Hva hvis kulverten kollapser i en kritisk fase og Høienhald terrasse og Rv19 følger med?

•Hva hvis usikkerhet om Rv-19 og rivingstomtenes beliggenhet, midt mellom fergeleiet, Rv19 videre i dagen til havna, Moss stasjon og havn, gjør ethvert byutviklingsprosjekt ugjennomførbart på Sjøsiden?

•Hva hvis flytting av perrongene 700 meter lenger fra sentrum svekker byen ytterligere?

•Hva hvis hele Moss sentrum ombygges til boliger som soveby for Oslo?

•Hva hvis prisøkning på 74% på 3 år fortsetter og til slutt gjør at Ketil Solvik Olsen må stoppe opp eller snu?

•Hva hvis 4 tog i timen hver vei må utsettes til 2030 hvis/når banen endelig er ferdig?

La oss nå være litt optimistisk om Norsk Banes forslag.

Hva hvis vi kan la havna bli som nå fram til 2024? Nyquistbyen får en renessanse med hjelp av Sjøsiden as. Rv-19 i tunnel ned til fergeleiet fremskyndes uten endring av plangrunnlaget. Syklistene, bussene og bilene lever i fordragelighet på byens gatenett og fergetrafikken betaler bomavgiftene for bruk av RV-19 i tunnel. Vi får 4 tog i timen med 35 min. reisetid til Oslo allerede om 4 år. Norsk Banes stasjon på Myra ferdigstilles i 2025 med kort avstand til sentrum og knutepunktutvikling for ca 60000m2 med nye arbeidsplasser og boliger? Dette kan være oppnåelig bare representantene i Transport og kommunikasjonskomite gjøres kjent med sakens bakgrunn!

Du ønsket å supplere vårt innspill til TKK, men vi var nødt til å holde oss til fakta i saken.

Vi vet at Staten vegvesen og BaneNOR har samarbeidet i 25 år om å finne en samordnet løsning. Deres mulighetsvurdering har kommet fram til et ubrukelig resultat. Vi spår at SVV og Bane NOR ikke finner noe kvikkfiks på dette i tolvte timen.

Det eneste egnede sted for de midlertidige hensettingssporene som du ønsket å ha med, er i Rygges kulturlandskap og helt uaktuelt! Innkjøp av ”toetasjestog” og tilpasning av banen til det, er neppe mulig innen 2021.

Lokalpolitikernes reaksjoner til BBMs/Norsk Banes stasjon på Myra synes å være styrt av Rådmannens påstand om at det ikke finnes angreknapp for reguleringsplaner. Vi opplyser at Transport og kommunikasjonskomiteen faktisk er en velegnet angremulighet. Det er bare å si sannheten til stortingsrepresentantene der! Du kan bare si at dette var et arbeidsuhell i regi av av BaneNOR, Tage Pettersen og rådmannen i Moss.

Dette illustreres godt av Tage Pettersens epost som er journalført i kommunens arkiv. Like før behandling av Planprogrammet den 6.desember 2013 stiller Tage krav til Midtbø Jensen i SVV om å dementere en varslers påstand om at Rv-19 ikke var gjennomførbar med stasjon på havna:

Her er innlegget i Moss avis som Tage ikke likte i 06.12.13

https://www.moss-avis.no/…/mener-stasj…/s/2-2.2643-1.8199376

Grytidlig samme dag skriver Tage:

”Jeg synes faktisk dette er såpass oppsiktsvekkende uttalelser på tampen av en avgjørende prosess ift både KVU for hovedveiene i Moss og Rygge og jernbane at jeg vil at SVV innen bystyrets møte på mandag kl 0930 klargjør og bekjentgjør sitt standpunkt.”

Tage forlanger at dette dementeres med følgende hovedbegrunnelse:

”JBV legger nå all sin tyngde inn for å ikke endre premissene for arbeidet gjennom Moss og gjennom det sikre den vedtatte fremdriften. Østfold fylkesting slutter seg til dette, kommunene sør for Moss slutter seg til dette, store deler av stortinget slutter seg til dette og jeg forsøker å sikre flertallet her i Moss. Så kommer dette utspillet fra AIW i dag.”

Begrunnelse for dette står i Rådmannens notat til bystyret møte 09.12.13: http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_moss_plu…/wfdocument.ashx…&

Samtlige av Rådmannens argumenter i notatet er nå tilbakevist. Vår stasjon på Myra er i dagen.

Midtbø Jensen svarer kort etter med at ” Vi er helt enig med deg, og vi liker artikkelen i Moss Avis svært dårlig.” han vil: ”ta kontakt med Arnt-Ivar og JBV for å snakke ut om dette”

SVVs respons i Moss Avis 09.12.13 ble som bestit av Tage Pettersen:

https://www.moss-avis.no/…/statens-veg…/s/2-2.2643-1.8203047

Med dette hadde Tage sikret at både Bane NOR og SVV la all sin prestisje bak en stasjon på havna! Dette var øyeblikket som snudde AP vekk fra sitt krav om alternativ utredning av en stasjon på Myra. Slike uhell kan jo skje!

Jonathan Parker

for Bedre Byutvikling Moss

Moss

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags