Bystyret i utakt med egen befolkning?

Detaljer av BBMs Rv19 forslag ved Kanalen og Årvoll

Detaljer av BBMs Rv19 forslag ved Kanalen og Årvoll Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattMange har bedt Bedre Byutvikling Moss om å finne en løsning på rv19 som ikke ødelegger sentrum eller havneområdet og som samtidig avlaster Jeløytrafikken. BBM har ikke gitt opp motstand til dobbeltsporet, man kan ikke unnlate å forebygge mot dens verste konsekvenser. Ved å at vårt forslag på Rv19 til Årvoll utredes er vi også nærmere en kvalitetssikring av Norsk Banes trase og Myra alternativet.

Jeg var i Styringsgruppa for Nye Moss fredag den 30 september og fikk bekreftet at Rv19 fortsatt planlegges ført over banen ved Kransen. Statens vegvesen har tidligere varslet at denne løsningen skjærer en 40 meter bred bane tvers gjennom byen fra innfartsveien til kanalen.

Derfor begrenses grunnundersøkelsene til dette området. I følge saksbehandler Vibeke Malvik er det særlig viktig å prioritere utredning av forslag som går under kulverten ved Kransen slik at den kan tilrettelegges i tide. Til tross for dette nekter SVV å utrede BBMS forslag som kan komme til å gjøre nettopp det.

Vi foreslår at Rv19 går under banen i fjellet nordøst for Høienhald, men hvis det beste krysningspunktet går under kulverten er det særdeles viktig at dette avklares med BaneNOR nå. For å finne ut av dette må statens vegvesen utføre noen få tilleggs grunnundersøkelser ved Klostergata, Ørebukta og Årvoll før BaneNORs utredningsvindu stenges i februar 2019.

BBMs alternativ med en rundkjøring og tunnelpåhugg syd for Blinken bygger på samme prinsipp som Grøner brukte i 1999. Løsningen sikrer at ferje- og havnetrafikken sluses rett ut av byen, uten kontakt med lokaltrafikk. Vår detalj av løsningen viser at gjennomfartsbilister fra Jeløy kan også velge å bruke riksveitunnelen ved behov. Eventuelle bompenger innkreves kun ved utgang på Årvoll slik at mossinger skånes fra uønskede utgifter samtidig som dagens veinett slipper uønsket gjennomfartstrafikk. Tunnelen kan også videreføres til Jeløy om ønskelig. Detaljen av løsningen ved Årvoll viser at de nye nedkjøringsrampene til kanalen forgrenes fra oppkjøringsrampene til broen over E6. Dette gir 4 nedkjøringsramper rett ned i fjell ved Årvoll. 2 av disse går under E6 på hver side av brokarene.

Vårt forslag vil avlaste gatenettet i sentrum slik at det kan tilrettelegges for kollektivtrafikk, syklende og gående uten enda mer riving. Den vil også avlaste Ryggeveien, Dyreveien, Innfartsveien samt tunnelen og E6-krysset ved Mosseporten.

Hvis ikke Bystyret sørger for at vegvesenet utreder den eneste løsning på Rv19 med krysningspunkt ved Kransen som ikke innebærer enda mer riving i sentrum er de helt i utakt med egen befolkning. Da gjenstår kun et håp om at Ryggepolitikere sørger for at saken tas opp i Fellesnemda. Hvis AP/Høyre fortsetter å stritte imot er det en ny spike i kisten for begge to i valget 2019.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags