Hva kan vi lære av jernbanesaken

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

ByutviklingsdebattenNår det gjelder formaliteter, så har det politiske flertallet for den vedtatte jernbaneløsningen sitt på det tørre. Saken er behandlet på en korrekt, demokratisk måte.

Inter-City traseen gjennom Moss, fremtiden til Moss Havn, utviklingen av Værla / byen og fergetrafikken / traseen for RV19 er særdeles kompliserte saker. Kanskje de vanskeligste i Moss bys historie.

Dette er viktige saker for oss som bor eller er brukere av byen. Likevel, hvis vi ser vi bort i fra debatten om forslaget om å legge jernbanestasjonen under Basartaket, så vil jeg karakterisere den folkelige interessen og engasjementet som oppsiktsvekkende lav. Dette endret seg da bystyret etter mange års utredninger og diskusjoner gjorde sitt valg – og ”landet” på tunnel under byen og en jernbanestasjon i dagen ved Værla.

Jeg opplever de kraftige reaksjonene som er kommet til uttrykk i leserinnlegg, og på facebook–siden til BBM, som uttrykk for frustrasjon over den løsningen som er valgt. Det er helt legitimt å vise misnøye med bystyrets vedtak. Men noen av motstanderne til den vedtatte løsningen har dessverre gått lengre enn å vise misnøye. Det er blitt presentert konspirasjonsteorier og stygge personangrep. Vi er mange som tar avstand fra denne formen for ”debatt”.

Ved valg bestemmer vi hvem som skal ta avgjørelser på vegne av oss alle. I tillegg har vi muligheter til å påvirke våre folkevalgte gjennom leserinnlegg, ved direkte kontakt eller

på sosiale medier. Når et vedtak er fattet, så hører det til sjeldenhetene at saken tas opp til ny behandling og vedtaket endres – bortsett fra når en overordnet myndighet underkjenner vedtaket på grunn av saksbehandlingsfeil. Motstanderne av den valgte jernbaneløsningen bør også respektere det vedtaket som er blitt gjort av våre folkevalgte.

De som er uenig kan hvert fjerde år synliggjøre dette ved valg. Slik er de demokratiske spillereglene i vårt land.

Men jeg ser at kommunikasjonen fra politikerne / partiene ut til befolkningen kunne vært bedre i denne saken. Den frustrasjonen som mange opplever, tror jeg har sammenheng med manglende innsikt i begrunnelsen for jernbanevedtaket. Som ivrig avisleser har jeg ennå ikke fått en tilfredsstillende begrunnelse for bystyrets valg – hvor fordeler og ulemper er blitt satt opp mot hverandre – og hvor partiene tydeliggjør sine prioriteringer. Her bør flere sentrale politikere ta selvkritikk.

Dessverre er vi kommet i en situasjon hvor pressen har for lite ressurser til å drive kritisk, gravende journalistikk – og til å ivareta den informasjonsrollen som de skal ha i et demokratisk samfunn som vårt. Jeg savner den tiden da lokalpressen orienterte oss grundig om viktige saker som skulle opp til politisk behandling - og som refererte fra både kommunestyre- og utvalgsmøter. Jeg tror dessverre ikke at medias rolle som informator – og som gir oss innsikt i faglige og politiske problemstillinger – kommer tilbake. Dette innebærer at ansvaret for å holde oss orientert om saker som angår oss, nå i større grad er lagt på oss selv. Vi trenger derfor et forum hvor vi kan informere hverandre om viktige politiske saker – og hvor saker kan debatteres på et saklig nivå. Facebook-siden til BBM ble dessverre ikke et slikt forum. Jeg har derfor trukket meg ut.

Det er fortsatt mange viktige saker av betydning for byutviklingen som skal avklares politisk i årene som kommer. Politikerne sier de ønsker medvirkning og deltagelse fra befolkningen. La oss ta politikerne på alvor og bidra til en åpen, konstruktiv debatt om hvordan vi ønsker byen skal utvikle seg. Jeg har selv vært lokalpolitiker i 12 år og kan forsikre dere om at alle har de beste hensikter for sine beslutninger. Men det forskjeller partiene i mellom om hva de ønsker å prioritere når det må gjøres avveiinger mellom ulike interesser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags