Dette slår Dagsnytt 18!

Moss står foran store endringer, er det kontroll? Foto: Terje Holm

Moss står foran store endringer, er det kontroll? Foto: Terje Holm Foto:

Av
DEL

LeserbrevTorsdag 22. august skal politikerne debattere kommuneplanen på BBMs arrangement på Tivoli sportsbar. En av byens mest kjente journalister - Paul Norberg - vil lede debatten. Hensikten er å finne ut hva vi kan forvente av politiske veivalg i det nye bystyret. Vi vet at det er knutepunktutvikling, vei, bane og havn som vil dominere kommuneplanlegging i minst 10 år framover. Den første utfordringen for partiene er å vedta en kommuneplan som duger for framtiden.

BBM ser gjerne at «småpartiene» inntar ledelsen av byen når det gjelder natur- og klimakrisen og arealplanlegging. Utfallet av detaljreguleringen for Nore Vanem viste at noen vil bruke området for å styrke en fremtidig intermodal havn i Moss. De tilrettelegger for Nordens største robotstyrte logistikksentral på Nore Vanem. Vi frykter at dette vil tvinge fram enda mer trafikk og en billigst mulig Rv19 i dagen fra innfartsveien til havna. Byens ansikt mot verden skjemmes. Hva tenkes om dette?

BBM vet at det vil komme nye og ukjente veivalg etter valget. Dette kan skyldes:

1. Overraskende valgresultat - forhåpentligvis med «småpartiene» i vippeposisjon i byens samferdselssaker.
2. Statens vegvesen legger fram sannheten om Rv19 og fergekaiplassering. Vi frykter at det ikke finnes spiselige veialternativer for Moss i overskuelig fremtid.
3. Unntakstilstander, kollaps i boligsalg og full stans i byutvikling i anleggsperioden fram til 2026.
4. Uspiselige løsninger for togparkering og deponi i Nye Moss. De fleste «småpartier» har innlevert lovlighetsklage på «miljøparken» på Nore og Vanem.
5. Helt uavhengig av lokalpolitikk kan budsjettsprekk for regjeringen tvinge fram en utsettelse av dobbeltsporet i Moss. Som stikkord nevnes: bremselys hos jernbanedirektoratet på grunn av prisstigning på IC-banen, krav om Nordlandsbanen, 40 prosent prisøkning på totalentreprisekontrakten, utrygg verdensøkonomi, fregattforlis, Frps/Venstres bompengekompromiss, Natos forsterkede to prosent krav til militærsatsing, sparing til nye skattelettelser like før neste riksvalg og mye mer. Hvordan vil partiene håndtere dette?
6. Den nye faste togforbindelse fra Danmark til Tyskland, klimakrisen og pågående utredning av transportkorridoren fra EU via Bohuslän kan tvinge fram en rask omprosjektering av IC banen innen 2030. Hvordan vil dette påvirke Moss?
7. EUs planlagte straffegebyrer for gods på vei fører til en voldsom økning i etterspørsel av gods på bane som ikke kan håndteres av IC-banen mellom Moss-Oslo.

BBM ønsker en debatt om hvordan partiene vil forholde seg til en usikker fremtid. Kan det likevel være behov for en kvalitetssikring av Myraalternativet?

Vi venter spent på politikernes bidrag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags