– Et resultat av dårlig styring

KNUTEPUNKT: Store penger er investert i nytt fergeleie, et av mange projekter som vil gjøre den totale samferdseløsningen komplisert for mossingene og Moss.

KNUTEPUNKT: Store penger er investert i nytt fergeleie, et av mange projekter som vil gjøre den totale samferdseløsningen komplisert for mossingene og Moss. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Når det nå tas til ordet for å se på alt. løsning for Rv19, så må vi passe på å ikke gjøre den samme feilen som tidligere, dvs. at man ikke har flere tanker i hodet samtidig, men denne gang vurderer (utreder) flere alternativer grundig, skriver Arild Svenson (Frp) i denne kommentaren.

DEL

MeningerDet har de siste ex-årene versert mange gode fremstillinger for hvordan de store samferdselsprosjektene skulle bli til det beste for byen vår. Alt skulle bli så bra, Moss havn skulle gis forutsetninger for å blomstre og være en stor arbeidsplass for distriktet for ikke å snakke om miljøperspektivet med gods fra sjø til bane. Økonomien til satsningen skulle bl.a. komme fra jernbane (som trengte areal), SVV (som skulle flytte fergeleiet) og Sjøsiden prosjektet (som skulle stå for knutepunktutvikling).

En av de viktigste forutsetningene for å legge jernbanen nedom Værla har bl.a. vært gods fra sjø til bane og potensialet for knutepunktutvikling.

Opprettelsen av Sjøsiden prosjektet skulle være muligheten for Moss kommune å ta del i de gevinstene som ville komme ved knutepunktutbyggingen. Fremtiden for «nye» Rv19 var sikret da den var tatt med i Nasjonal Transport Plan, og så kom det endelig bevilgninger fra departementet med 1,1 milliarder og resten (den gang ca. 1,5 milliarder) skulle betales med bompenger. Videre fremover skal det heller ikke være noe utfordringer med Rv19 under bygging av jernbanen da det fra jernbanen er lovet at Rv19 skal være åpen for trafikk i anleggsperioden.

Tør vi stole på det nå?

Til tross for ovenstående er det flere av oss som på et tidlig tidspunkt (for mange år siden) var mer enn bekymret for disse store planene og at vi ville få problemer med å «lande» alt. Bekymringer og gjentatte forslag om at vi måtte se ting i sammenheng og gå mer inn i de enkelte saker før man fattet vedtak om fremdrift, ble hver gang tilbakevist og avslått.

Argumentene var ofte de samme; «det er ikke tidspunkt for å se på dette nå, nå er det planene som står på dagsorden, detaljene skal vi behandle senere». Tiden har gått, planene er blitt behandlet og vedtak er fattet. De aller fleste vedtak er blitt fattet med motstand fra de samme personene/partiene. Flertallet har brukt makten sin og «styrt» ut fra forannevnte og holdt fast ved sine vedtak – til tross for stor motstand.

I dag, mange år og flere vedtaksrunder etter, står vi her. Havnen har ikke fått sine penger fra jernbanen (mindre enn 10 prosent), og SVV flytter ikke fergekaia. Havnen arbeider nå med mål om en langt mer redusert utgave. Tankene om gods fra sjø til bane er fortsatt et viktig argument for havneplanene til tross for at man ennå ikke har utredet hvorvidt dette er praktisk gjennomførbart, så vel som om det er markedet for dette. Som tidligere er de samme politikernes tro på sine tanker større enn viljen til å sjekke ut realitetene.

Riksvei 19-planen kan ikke bli gjennomført etter opprinnelig plan

Det har nå kommet for en dag at Rv19 ikke lar seg gjennomføre slik tidligere tenkt. Hvorfor? Angivelig fordi grunnforholdene er for dårlige. Men, det virkelige svaret er langt mer omfattende i tid og omfang; grunnen er at man ikke har planlagt løsning for Rv19 samtidig med jernbanen. Dette er ikke gjort til tross for at det har vært flere av oss, inklusive meg selv, som gjentatte ganger, høylytt – også i bystyrets møter – har uttrykt at det er stor fare for at vi blir sittende igjen med en løsning for jernbane og ikke noe annet, verken Rv19 løsning, havn eller Sjøside. I tillegg, mener jeg (med flere), at løsningen for jernbanen som er påbegynt ikke er beste løsning for Moss.

Når det nå tas til ordet for å se på alt. løsning for Rv19, så må vi passe på å ikke gjøre den samme feilen som tidligere, dvs. at man ikke har flere tanker i hodet samtidig, men denne gang vurderer (utreder) flere alternativer grundig. Jeg leser med frykt hvor det uttales at det må unngås forsinkelser. Min frykt for at man skal være for opptatt av tid er at man ikke tar seg tid til å finne de løsninger som er til beste for Moss og isteden, også for Rv19, ender opp med en dårlig løsning som attpåtil kan koste veldig mye. Skremme scenariet fra SVV er kostnader opp til 6,2 milliarder som skal betales i form av bompenger (av deg og meg), dvs. nesten 3 ganger så mye som opprinnelig planlagt, og kanskje er ikke dette alt heller.

Det som nå trengs er at alle lokale politikere tar ansvar for situasjonen, ber om at alle samferdselsprosjekter stilles i bero inntil vi vet at de er til byens beste, basert på sammenhengende vurderinger og grundige utredninger. Vi kan ikke gå inn i fremtiden uten at vi har samferdselsløsninger til beste for byens innbyggere. Hvis man gjør det setter man ikke Moss fremst og det er lokalpolitikernes aller viktigste oppgave – ingenting står over det!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags