Hvor er troverdigheten?

–Nå er det på tide at vi alle løfter blikket og begynner å tenke på hvordan vi vil utvikle området rundt den nye stasjonen. Moss Høyre skal sikre at det blir en god prosess, med betydelig innbyggerinvolvering og ikke minst vil vi sikre at utviklingen av Værla vil gjøre Moss til en enda mer attraktiv by, skriver Høyres Jørn Roald Wille.

–Nå er det på tide at vi alle løfter blikket og begynner å tenke på hvordan vi vil utvikle området rundt den nye stasjonen. Moss Høyre skal sikre at det blir en god prosess, med betydelig innbyggerinvolvering og ikke minst vil vi sikre at utviklingen av Værla vil gjøre Moss til en enda mer attraktiv by, skriver Høyres Jørn Roald Wille.

Av
DEL

LeserbrevSnart får vi ny og moderne jernbane til Moss, det er besluttet av regjeringen. Heldigvis begynner dette å synke inn hos de fleste, til og med leder i Ny Kurs uttalte til Moss Avis at løpet er kjørt for å endre jernbaneutbyggingen. Han påsto til og med at «det er valgflesk å påstå noe annet». Dette er tilsvarende det leder av Ny Kurs, Trond Marthinsen, uttalte til Moss Avis i 2017. Men så fikk Arild Svenson så mange negative kommentarer, at han trakk utsagnet om jernbaneutbygging, nå vil han støtte en utredning av ‘*Myra alternativet. Men jeg kan ikke se at han trakk utsagnet om valgflesk tilbake, så da har han vel stemplet sitt eget utspill som valgflesk?


Ny Kurs markedsfører seg som et parti som ikke har noe ideologi, det kan vi jo se nå, de vil ikke engang holde på det de sa i går. Kanskje det kunne vært en fordel med en ideologi, en ledestjerne å styre etter? De fleste velgere vil vel ha et forutsigbart parti, eller er det slik at den som roper høyest skal bestemme den stadig skiftende kursen?

Værla

Det ser ut til at Moss blir en av «vinnerbyene» i statens jernbanesatsing. Fordi vi har besluttet trasè arbeidet har startet, Nyquistbyen er revet, kontrakt er signert med entreprenør og fordi det er stor enighet i bystyre om denne traseen. Derfor vil staten bygge jernbane i Moss, som planlagt. Erik Tveiten påstår at «toget har ikke gått». Han tar feil, toget går nå og han står igjen på den nedlagte stasjonen.
Hvis vi går til staten og sier at vi ikke vil ha jernbanestasjon i Værla, er det sannsynlig at staten vil satse på det aller rimeligste alternativet og det er å videreutvikle dagens jernbane gjennom byen. Når det påstås at man kan få en ny utredning av Myra alternativet ved å stemme på Ny Kurs, MDG eller Rødt, så er det å kaste blår i øynene på folk.

Det er utrolig at Ny Kurs, Rødt og MDG ikke tar denne trusselen inn over seg, men fortsetter å innbille velgerne at Moss er den eneste byen i Norge som fritt kan velge jernbanetrase, etter at Bane Nord har gått ut offentlig og sagt det motsatte. Så her er Høyre enig med Arild Svenson; dette er valgflesk!

Ny stasjon

I Moss får vi en såkalt intermodal løsning, som betyr at flere transportformer knyttes sammen. Jernbanen kommer til å ligge tett tilknyttet til havn og hovedveisystemet (E18 og E6). Intermodalitet har også vært et av statens krav for etablering av ny jernbanestasjon, i Inter-City satsingen. Historisk så er det sterkest næringsutvikling der det er godt tilrettelagt for forskjellige transportformer. Høyre mener at intermodalitet vil gi kommunen muligheter til å utvikle havna og dermed sikre enda flere arbeidsplasser i Moss.
Et annet viktig krav fra staten er at jernbane skal være sentralt i Moss, det sikrer at pendlere og andre tar toget istedenfor å velge andre transportmidler. Når ny jernbane står ferdig, vil vi kunne reise inn til Oslo på en halvtime. I tillegg får vi mye bedre regularitet (færre forsinkelser) og bedre frekvens (flere tog i timen), de to siste momentene er kanskje de viktigste for oss pendlere. Denne store satsingen på jernbane er først og fremst for pendlere og andre som reiser mye, den skal sikre at pendlere tar tog og ikke kjører egen bil. Miljøgevinsten for dette er selvsagt stor.
Nå er det på tide at vi alle løfter blikket og begynner å tenke på hvordan vi vil utvikle området rundt den nye stasjonen. Moss Høyre skal sikre at det blir en god prosess, med betydelig innbyggerinvolvering og ikke minst vil vi sikre at utviklingen av Værla vil gjøre Moss til en enda mer attraktiv by.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags