Hvordan ville det se ut dersom en statsråd overkjører lokaldemokratiet i en sak som denne?

Trafikkproblemene forårsaket av Jeløy- og havne- og fergetrafikken er pr i dag det største problemet i Moss, mener Marthinsen.

Trafikkproblemene forårsaket av Jeløy- og havne- og fergetrafikken er pr i dag det største problemet i Moss, mener Marthinsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Aksjonen ABBM kjemper heroisk videre. Mot alle odds vil noen hevde.

DEL

MeningerBy og bygdelisten NY KURS vil ha alternativ utredning av tog trasé.

Spørsmålet er om vi kommer til å få det, og når vi skal ta evalueringen om vi har lyktes eller ei.

I den situasjonen vi står i nå, mener vi at vi dessverre ikke kommer til å få en utredning av alternative løsninger.

Enten vi vil eller ei, er det en kjensgjerning at vårt politiske system bygger på innarbeidede og aksepterte spilleregler. Dette er spilleregler som ingen aksjon vil ha evne eller mulighet for å rokke ved.

Så lenge det ikke klart avdekkes at prosessene som har ligget til grunn for vedtakene er ulovlige, vil det ikke være mulig å presse igjennom endring vedtak som er fattet. Ei heller gjennom massivt press fra opinionen. Dette med mindre flertallet selv ønsker å behandle sakene på nytt. Det er det ingenting som tyder på at de vil.

Alle som har arbeidet for annet vedtak, og alle som har arbeidet med vikarierende argumenter for å få det vedtak vi nå har, vet at prosessen har vært uryddig og lite demokratisk.  Men det er ikke av en slik karakter at det kan føre til nybehandling av saken(e).

Det blir hevdet at den eneste som kan sørge for utredning av alternative forslag for fremføring av jernbane, er samferdselsminister Solvik-Olsen. Det sier seg selv at han ikke kan det. Hvordan ville det se ut dersom en statsråd overkjører lokaldemokratiet i en sak som denne. De fikk det til i Hamar, vil mange hevde. Forskjellen mellom Hamar og Moss er åpenbar; i Hamar spiller ikke bystyret og BaneNor på lag slik de gjør i Moss. I Hamar bestiller statsråden en utredning av alternativet som Hamar Bystyre går inn for. I Hamar støtter han derfor oppunder lokaldemokratiet.

At vi i Moss har et flertall som ikke reflekterer folkemeningen er sterkt beklagelig, men det er i denne sammenheng uvesentlig.

Det er grunn til sterkt å kritisere flertallet i bystyret for å ha ført sine velgere bak lyset. At de har gjort det, kan dokumenteres via valgprogram og argumentasjon og udemokratiske prosesser internt i partiene. Det er grunn til å stille spørsmål ved ordførerens argument om at det er for sent, - vedtaket er fattet. Motstanden mot planene startet lenge før endelig vedtak. Hadde ordføreren vært interessert i en åpen prosess og involvert sine motstandere, ville saken kunne sett helt annerledes ut i dag.

Når partiene har valgt å kjøre sine prosesser som de har gjort, og ordføreren har valgt ikke å komme sine motstandere i møte, - er dette ikke det samme som at prosessen eller vedtakene som er fattet er ulovlige.

Det er selvsagt opp til aksjonen og dens medlemmer å avgjøre hvorvidt de skal forholde seg til disse realiteter eller fortsette kampen.

For vår del vil vi advare mot en ensidig fokusering på det vi vil hevde er en tapt sak. I Moss har vi mange meget viktige saker som er i prosess, og som ikke får den oppmerksomhet de bør ha.

RV19 er en slik sak. Trafikkproblemene forårsaket av Jeløy- og havne- og fergetrafikken er pr i dag det største problemet i Moss. Trafikken har allerede tatt kvelertak på byen.

Planene for flytting av havna som innebærer rasering av Værla er en annen sak.

Moss kommunes boligpolitikk med fravær av kommunal involvering for å få til sosial boligbygging er en tredje sak.

Vårt demokrati, både lokalt og nasjonalt, er bygget på valg av folkets representanter.

Dersom vi ønsker andre løsninger enn de som dagens folkevalgte står for, må vi søke å velge andre representanter en de vi har i dag.

NY KURS er et slikt alternativ. Vi vil vektlegge andre kriterier for ryddige og åpne prosesser, og mer demokratisk innhold enn det flertallet i Moss Bystyre legger til grunn for sin virksomhet.

Enten vi liker det eller ei; styringssystemene i demokratiet Norge, er fastlagt. Ingen aksjon vil noensinne klare å endre disse. Det er det kun de demokratiske valgte organer som har myndighet til å gjøre.

Vår oppgave er å sørge for at vi er tilstede i disse organene og at vi har nok stemmer i ryggen til å kunne utøve makt i disse organene. Makt som skal brukes til å skape NY KURS i Moss og Rygge. En kurs som folk vil ha.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags