Alternativet til en stasjon i fjell under Bjerget

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Byutvikling Moss

Norsk Bane as fant en mye bedre stasjonsplassering enn alternativet i fjell under Bjerget. ARKITEKTteam as har laget et forslag til bruk av omgivelsen rundt stasjonen på Myra på vedlagte skisse.

Plassering ved Myra sikrer gode kollektive løsninger og god tilgjengelighet til fots og på sykkel for byens befolkning. Nesparken kan utvides og gjøres mer tilgjengelig via en gang- og sykkelsti langs med Mosseelva som knytter Nesparken til sentrum og byens hoved gang-og sykkelsystem mellom nord og syd. Samtidig oppnås 60 sekunder kortere reisetid mellom Oslo og Moss og mellom Oslo og Fredrikstad sammenlignet med Bane Nors løsning.

Langtunnelen, inkludert stasjon (men uten byutviklingstiltakene) er nesten 4 mrd kroner billigere, 1 km kortere og, på grunn av bedre grunnforhold, mindre teknisk krevende enn Bane Nors løsning. Byggetiden kan reduseres med ca 2 år. Langtunnelen er ikke i veien for Rv 19 og kan planlegges og bygges samtidig med den. Her kan spares minst 2 mrd kroner.

I motsetning til Bane Nors løsning kan langtunnelen gi fullgode sammenkoblinger både til eksisterende daglinje til havna og til en fremtidig hurtigtoglinje langs E6.

Stasjonsplassering på Myra fjerner behovet for å forlenge Rv19 ned til et nytt fergeleie ved havnebassenget, flytte fergeleie, eller fylle ut i Værlebukta for en ny havn. Her kan spares minst 1 mrd kroner.

Traseen beslaglegger mindre matjord og går utenom kulturlandskapsvernområdet og Norges nest største jernalderlandsby ved Dilling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags