En uheldig sammenblanding

Statlig selskap og spekulant: – Rødt har ønsket å synliggjøre Bane NORs uheldige dobbeltrolle som infrastrukturutbygger og eiendomsspekulant, og dermed gi Arbeiderpartiet muligheten til å revurdere andre alternativer. Den gang ei. Det skriver Eirik Tveiten i dette tilsvaret. Illustrasjonen viser et av mange forslag til ny stasjon og dertil hørende eiendomsutvikling.

Statlig selskap og spekulant: – Rødt har ønsket å synliggjøre Bane NORs uheldige dobbeltrolle som infrastrukturutbygger og eiendomsspekulant, og dermed gi Arbeiderpartiet muligheten til å revurdere andre alternativer. Den gang ei. Det skriver Eirik Tveiten i dette tilsvaret. Illustrasjonen viser et av mange forslag til ny stasjon og dertil hørende eiendomsutvikling.

Av
DEL

DEBATTI innlegget «Om Myra-kameratene og alle milliardene» ber Ole Bengt Eliassen om «entydig dokumentasjon» fra blant annet undertegnede på at stasjonsplasseringen i Værla er foretatt på bakgrunn av Bane Nors ønsker om å drive eiendomsutvikling.

Jeg vet ikke om Eliassen tenker seg et slags undertegnet brev hvor Bane Nors direktør vedgår at jernbanefaglige hensyn ikke har vært verken de eneste eller de viktigste i denne prosessen, men noe slikt finnes selvfølgelig ikke. Det er likevel lov til å bruke hodet:

Bane NOR er et statlig eid foretak som etter statuttene skal drives «forretningsmessig». Det betyr at de skal gå i overskudd, noe som mange kanskje vil tenke at er et merkelig formål å ha for en statlig etat med ansvar for jernbaneskinner.

Bane NOR het tidligere Jernbaneverket, etter at de ble skilt ut av NSB på 90-tallet, og selger dermed ikke togbilletter. Den sakte omdanningen av Norges Statsbaner til å bli en rekke statseide firmaer handler helt åpenbart om at de så må konkurrere med private firmaer, og til sist bli solgt når ingen lenger skjønner poenget med at fellesskapet skal eie «Vy» men ikke «Sørtoget».

Måten Bane NOR har løst problemet med å ikke ha noen åpenbare inntekter og likevel måtte drive «forretningsmessig», er ved å inkorporere det tidligere ROM Eiendom, NSBs eiendomsdivisjon, som et heleid underselskap. ROM Eiendom har som formål å gå i overskudd, og sende pengene inn i Bane NORs forretningsmessige regnskap.

I vårt overopphetede eiendomsmarked er de blitt en av landets aller største aktører, utstyrt med et slags gammeldags «privilegie-brev» som gir de rett til å igangsette enorme eiendomsprosjekter i tilknytning til jernbanestasjoner.

LES OGSÅ: Takk til Ole B. Eliassen for et glimrende innlegg

Det er her den suspekte avtalen mellom Bane NOR Eiendom og Moss kommune om opprettelsen av et AS Sjøsiden kommer inn.

Gjennom denne avtalen, undertegnet lenge før de viktigste politiske beslutningene var tatt, forpliktet Moss kommune seg blant annet til å gjøre reguleringsprosessen enkel for det tidligere ordfører Tage Pettersen omtalte som en «Barcode light» i Værlebukta. Ole Bengt Eliassen hevder at Bane NOR Eiendom kunne tjent vel så mange millioner på en stasjon på Myra, forutsatt at de fortsatt hadde kunnet definere området rundt dagens jernbanestasjon som del av knutepunktet.

Det er i så fall en forretningsmessig vurdering som han får presentere for Bane NOR Eiendom, poenget er at andre alternativer aldri blitt vurdert ordentlig – blant annet fordi Bane NOR Eiendom og Bystyrets flertall allerede hadde forpliktet seg til prosjektet AS Sjøsiden.

Det er få politiske prosesser over flere tiår som har en «entydig» forklaring på hvorfor det har gått som det har gått, og det er selvfølgelig flere aktører som må ta skylda for at tidenes største infrastrukturprosjekt i Moss ikke blir så bra som det kunne ha blitt.

Rødt har ønsket å synliggjøre Bane NORs uheldige dobbeltrolle som infrastrukturutbygger og eiendomsspekulant, og dermed gi Arbeiderpartiet muligheten til å revurdere andre alternativer. Den gang ei.

LES OGSÅ: Takk til Ole B. Eliassen for et glimrende innlegg

LES OGSÅ: Om Myra-kameratene og alle milliardene

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags