Et nasjonalt svik å sløse med milliardene

Ansvar: Kostnadene knyttet til fremtidige, lokale infrastrukturprosjekter er svimlende. Artikkelforatter påpeker at vi ikke kan være med på det.

Ansvar: Kostnadene knyttet til fremtidige, lokale infrastrukturprosjekter er svimlende. Artikkelforatter påpeker at vi ikke kan være med på det. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg om byutvikling, signer John Bilek (Moss).

DEL

Debatt”Det er et grunnleggende styringsprinsipp at statlige virksomheter skal sikre at ressursbruken er effektiv. Jernbaneverket ønsker å sikre at ressursene utnyttes mest mulig effektivt for å skape mer jernbane for pengene og et bedre togtilbud for togselskapene og togpassasjerene.” Dette skriver Jernbaneverket(BaneNOR) i sin årsrapport for 2014.

Bane Nor har i tillegg til å svikte statens grunnleggende prinsipp om å utnytte ressursene best mulig, også sviktet plikten å oppfylle kravene for selve InterCity-utbyggingen. Traséen og stasjonsplasseringen i Moss oppfyller ingen av kravene i særlig grad. BaneNORs samfunnsoppdrag er å finne og bygge den beste traséen mellom hver by/sted for å oppnå en mest mulig effektiv transportkorridor.

Også Kvalitetssikringsrapporten (KS1) om InterCitystrekningen utført av Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt nærmest slakter BaneNOR på en rekke vesentlig punkter.

Moss har vedtatt en dokumentert dårligere, 3,5 milliarder dyrere og 1 km lengre InterCity-trasé enn nødvendig. Traséen er til og med lagt gjennom et sterkt fordyrende og usikkert løsmasse- og kvikkleireområde. Dette har de gjort tilsynelatende for at byens containerhavn skal tilknyttes med eget jernbanespor.

Her er det viktig å være klar over at ”Sitma-rapporten om samfunnsnytten av Moss havn” faktisk konkluderer med at ingen bedrifter er økonomisk avhengige av Moss containerhavn. Disse bedriftene kan like gjerne bruke Borg havn. Det er samfunnsmessig svært mye å spare på å bruke Borg. Ingen investeringer trengs og stordriftsfordelene kan utnyttes til fordel både for den enkelte bedrift og for samfunnet.

I Moss er bare noen av de demokratiske spillereglene fulgt. Det er gitt villedende informasjon og man har unnlatt å trekke innbyggerne med i planleggingen slik loven krever. Kommunen har derimot inngått en svært omdiskutert og tilsynelatende urimelig og bindende eiendomsutviklingsavtale med ROM Eiendom. Denne avtalen ble faktisk holdt unna offentligheten ifbm siste kommunevalg slik at innbyggerne ikke fikk mulighet til å påvirke avtalen.

Politikerne og Bane Nor har åpenbart sviktet sin soleklare samfunnsplikt å kartlegge og utrede den totalt sett beste og billigste løsningen for byen, regionen og samfunnet.

Konsekvensen er at andre svært nødvendige samferdselsprosjekter, både nye prosjekter og utbedring av ulykkesbelastede strekninger, må utsettes ytterligere med store negative konsekvenser for andre deler av landet. Det kan ikke være slik at Moss kan sløse med milliardene, mens andre må spare og vente og spare og vente…?

I Moss er det altså 6-7milliarder kroner å spare. Å telle til 1 million når du teller ett tall hvert sekund døgnet rundt tar deg bare 11.6 dager, mens å telle til 1 milliard tar deg 31,7 år! Altså nesten 32 år! Selv ”bare” 1 milliard er altså enormt mye penger.

Regjeringen skriver, sitat: ”Kommunen har ansvaret for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, og skal også ivareta nasjonale og regionale interesser. Kommunen kan treffe bindende planvedtak, så lenge det skjer innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt fra nasjonalt og regionalt nivå.”

I Moss er ingen fornuftige rammer og få nasjonale retningslinjer er fulgt. Noen må si stopp og ta et nasjonalt samfunnsansvar. NÅ!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags