Har vi nådd grensen - når nok er nok!

Kjell Kåsin

Kjell Kåsin Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

ByutviklingsdebattenEn av sommerens store føljetonger har vært kampen som Jonathan Parker og Aksjonsgruppen har ført mot bystyrets endelige vedtak om jernbaneutbyggingen gjennom Moss. Motstanden har gradvis hardnet til etter at fylkesmannen avviste Aksjonsgruppens klage. Det hele toppet seg i sivil ulydighet ved to av knutepunktene langs RV 19 - Rådhusbroen og Kransen. Det medførte at trafikken til og fra Jeløy ble blokkert; til stor irritasjon for reisende til/fra Jeløy.

Aksjonsgruppens hovedtalsmann, Jonathan Parker, åpner opp for videre motstand. Han vurderer også med å trekke inn sivilombudsmannen og tingretten. I ytterste konsekvens planlegges det å gjennomføre ny sivil ulydighet. Målet er å få stoppet vedtaket som 31 av bystyrets 39 medlemmer står bak, og å få prøvd Bane Nors faglige begrunnelser i rettssystemet.

En kort repetisjon av noen av bystyrets mange vedtak i saken:

-Bystyret vedtok planprogrammet for reguleringsplaneni juni 2014. Faglige utredninger og flere ti-talls høringsuttalelser dannet grunnlaget for vedtaket.

-Bystyret vedtok « Områdereguleringen for gjennomføringen av jernbanen gjennom Moss», den 27. feruar 2017 med 31 stemmmer (31/39). Faglige utredninger og et utall av høringsinnspill dannet også her grunnlaget for vedtaket.

-Bystyret avviste klagen om innbyggerinitiativet 15. mai med 29 stemmer ( Ap og Høyre)

-Fylkesmannen har senere avvist klagen til Aksjonsgruppen. Bystyrets vedtak gjelder.

I utgangspunktet mente også jeg at en langtunnel med stasjon under bakken hadde vært en god løsning. Begrunnelsene er blant annet følgende:

-Bane Nor endret trasèen sydover fra Moss stasjon fra dagløsning til langtunnel (Carbergtunnelen). En naturlig løsning ville da være å knytte sammen den nordre og søndre tunnelen til èn langtunnel med stasjon under bakken.

-Bystyrets flertall ønsker at Moss Havn skal forbli en regional havn som skal dekke behovet til næringslivet i nordre Østfold og søndre Akershus. Havnetrafikken vil i følge TØI ( Transportøkonomisk institutt) fortsatt foregå med lastebiltransport fordi det gir lavere transportkostnader ( slipper omlasting til/fra bane) . Dersom ikke Arbeiderpartiet og Høyre ønsker en ny nasjonal havn, bortfaller behovet for jernbanespor til havna.

Men i motsetning til Aksjonsgruppen, aksepterer jeg de store betenkelighetene som Bane Nor har angående grunnforholdene mellom Bjerget/Myra og Fylkesmannens Hus/Klostergaten. Der ligger store forekomster med løsmasse. Dette kan ikke likestilles med den massive fjellstrukturen rundt stasjonshallen i Holmestrand. Skal man ned på fast fjell gjennom Moss, må man minst ned til kote 0 (havets overflate). Det medfører en dybde på stasjonshallen som vil gi betydelige utfordringer for passasjerlogistikk og for passasjersikkerhet.

31 av bystyrets medlemmer, rådmannen og Fylkesmannen i Østfold har gjentatte ganger akseptert de faglige begrunnelsene til Bane Nor. Aksjonsgruppen nærmest insinuerer at bystyrets medlemmer ikke har satt seg inn i saken, og at de i tillegg har blitt presset av Bane Nor. Etter mitt syn vitner det om manglende forståelse for den politiske prosessen før et vedtak fattes.

Dersom Jonathan Parker, Knut Hallan og øvrige ledere i Aksjonsgruppen fortsetter sin kamp mot et gyldig vedtak ved å true med å koble inn sivilombudsmannen,rettssystemet og oppmuntre til sivil ulydighet , vil sannsynligvis store deler av innbyggerne i Moss ta til motmæle. Leserinnlegg tyder på at dette er i ferd med å skje.

Jeg tror det store flertallet nå ønsker at arbeidet starter snarest, og at utbyggingen tar kortest mulig tid. Mossingene vet det vil bli tøffe tider med både en svært belastende fergetrafikk og lokaltrafikk. Belønningen vil være at i 2024 får innbyggerne en god jernbaneløsning, som oppfyller fremtidige forventninger til stabile arbeids- og fritidsreiser.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags