– Må virkelig 87 hus i Moss rives?

NY STASJON: Nede til høyre sees den nye stasjonsbygningen i Moss. Til venstre ligger den nåværende. De hvite  klossene står i områdene hvor bebyggelsen må rives under byggeprosessen. Foto: Bane NOR

NY STASJON: Nede til høyre sees den nye stasjonsbygningen i Moss. Til venstre ligger den nåværende. De hvite klossene står i områdene hvor bebyggelsen må rives under byggeprosessen. Foto: Bane NOR

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DebattMoss bystyre aksepterer at 87 hus kan rives og at anslagsvis 200 leiligheter går med når ny jernbanetrasé og plassering av ny jernbanestasjon realiseres slik bystyret har bestemt. Må dette skje? Det behøver ikke skje, om det tunge flertallet bestående av Høyre og Arbeiderpartiet ville se på andre alternativ enn det som har vært i fokus fra 1993.

Et bystyre har en klar rett til å gripe inn, prinsipielt når som helst, også etter at en områdereguleringsplan er vedtatt. Dette finnes det eksempler på:

E6 fra Hamar til nord av Otta er nå gjennomgående lagt utenom tettstedene. I Vinstra hadde Statens vegvesen kommet i gang med å anlegge E6 gjennom Vinstra sentrum. Der sa man stopp, og E6 ble lagt i en ny trasé utenom sentrum. I Holmestrand ville NSB/Jernbaneverket anlegge ny jernbanestasjon syd av jernbanetunnelen utenom Holmestrand sentrum. Innbyggerne og bystyret satte foten ned, og Holmestrand fikk stasjonen i tunnelen.

Bystyret kan gripe inn ved å ta kontakt med samferdselsministeren. Det skal svært mye til før Solvik-Olsen selv griper inn uten at bystyret vil det.

Hva om det finnes alternativ hvor kun et fåtall hus behøver rives?

Et alternativ som til og med koster mindre enn det vedtatte? Det er vel rimelig å tro at Solvik-Olsen vil bruke muskler av full kraft for å få en rask avklaring? Alternativ finnes, en utredning påkostet av «Bedre Byutvikling Moss» (BBM). Et fåtall hus vil bli revet, løsningen er anslått til flere milliarder rimeligere enn bystyret vedtatte løsning. Allerede i konseptvalgutredningen fra 1993 skisserte NSB en mulig løsning i fjell – relativ lik den BBM presenterer. Men ordførerne Tage Pettersen og Hanne Tollerud har avist kontakt med BBM om dette. Bystyret vedtok 14.11.2016 «Områdereguleringsplan dobbeltspor Sandbukta - Moss – Såstad inklusive ny stasjon».

Anslag fra Bane NOR i 2017 viser at 87 hus må rives.  Anslagsvis 200 leiligheter går med.Det skal graves en 400 meter lang byggegrop – eller «kulvert» på fagspråket – for å spunte og støpe et fundament. Den blir minst 30 meter bred, og på det dypeste over 30 meter ned. Flere titalls andre boligeiere må kjøpes ut fordi boligene blir ubeboelige i byggeperioden. Prosjektet koster 9 milliarder kroner.

Ordfører Tage Pettersen slår fast i Aftenposten 25. juli 2017 «at det er riktig at en del av befolkningen er kritisk til det som skjer, - når man skal rulle ut et infrastrukturprosjekt til milliarder, så er det klart noen egg blir knust og at det blir protester mot det. Noe annet hadde ikke vært å vente.» I august 2017 avslår kommunen v/rådmann Hedum å møte BBM om alternativ jernbanetrasé. 12. oktober 2017 inviterte BBM til et åpent møte hvor Norsk Bane presenterte en langtunnelutredning for å dokumentere at det finnes en mye bedre, billigere, skånsommere og raskere bane-trasée gjennom Moss enn det vedtatte dobbeltspor.

Ordfører Hanne Tollerud takket nei til invitasjon, Kun et fåtall av politikerne som hadde stemt for den vedtatte dobbeltsporløsningen, møtte opp. I en artikkel i NRK Østfold (nrk.no/ostfold) 13. mars 2018 viser man til at flere beboere i Moss mener at kommunen har sviktet i å inkludere innbyggerne.

Ordfører Hanne Tollerud medgir «vi har lært en del av dette, og ser i ettertid at vi har vært for dårlig på å involvere innbyggerne. Vi burde fått til en bedre prosess der vi nådde flere på en bedre måte».

Boligblokkene i Boyebakken skal rives for å gi plass til veier og beboerne må være ute av husene innen 1. august. Samferdselsministeren slår fast at huseierne kan delta aktivt i prosessen når plassering av sporet skal bestemmes. Alle stemmer er viktige i diskusjonene om hvor banen skal ligge.

Er det ikke å foretrekke - for byen - for politikerne - om Norsk Banes forslag ble utredet? En anledning for politikerne til å vise empati, at de bryr seg om innbyggere som ellers unødig må vike med hus og hjem.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags