Med jernbane for fremtiden

Moss Stasjon, jernbanen.

Moss Stasjon, jernbanen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg signert Monica Skeide Glad (stortingskandidat Moss Sv), og Terje Turøy (styreleder Moss SV og medlem i Teknisk utvalg).

DEL

DebattMan sier at forandring fryder. Dagens planer for ny jernbanetrase og stasjon har ligget fast siden 1999. Noen har imidlertid siste tiden boblet over med kreative innspill for alternative traseer og stasjoner i Moss. Men særlig frydefull kan man ikke si at den debatten er, dessverre.

Noen ønsker trase langs E6. Andre vil ha alt under jorden men er uenige om stasjonen skal være under Myra eller Skarmyra. Aldri har vel byen vår sett så mange ivrige jernbaneplanleggere. Det eneste alle ser ut til å være enige om, er at de ikke ikke vil ha dagens løsning.

Frem til 2009 sto Moss SV igjen som eneste parti som fortsatt ønsket en løsning med langtunnel. Da vi frontet saken i lokalvalget mistet vi 4 av 6 representanter i Bystyret. Folket hadde talt. Dette har de fortsatt å gjøre, og all stemmegivning i senere år viser at flertallet ønsker dagens løsning.

Moss SV ønsket i utgangspunktet ikke nåværende løsning, men etter 2009 valgte vi å forholde oss til flertallets vilje.

SV har saker som vi aldri gir oss på, som like muligheter, velferd og gode helsetjenester for alle. Jernbaneutbygging er også en av SV sine hovedsaker. Men trasevalget kunne vi gi oss på, nettopp fordi hovedsaken vår er å få realisert dobbeltspor og ny stasjon. Så får det heller være at traseen ble en annen enn den vi ville ha.

For jernbane er god miljø- og klimapolitikk. 2500 trailere krysser grensen ved Svinesund hver eneste dag og antallet øker hvert eneste år. En stor andel av denne trafikken kan erstattes med gods på bane så snart dobbeltspor gjennom Østfold er på plass.

Med ny stasjon i Moss og økt frekvens i antall avganger, kan flere velge tog fremfor privatbil.

Utbyggingen av jernbanen må ikke stanses, den må hjelpes frem. Vi trenger den.

Gode samferdselsløsninger er det byen vår vil vokse på. En ny, moderne jernbaneløsning vil knytte distriktet vårt tettere sammen med både hovedstaden og Europa. Vi ser allerede nå hvordan denne effekten kan skape høyere investeringsvilje og nye arbeidsplasser.

Prosessen med å bygge ny jernbane gjennom Moss er igang. For å komme hit har det vært flere tiår med prosjektering og kamper om samferdselskroner på Stortinget. Dersom motstanderne, mot formodning, skulle oppnå mer enn støy rundt jernbaneutbyggingen, vil de kun oppnå å stanse prosjektet helt. Så må prosessen starte på nytt. Hvem vet hvor mange tiår det da vil gå før vi får muligheten igjen.

Moss SV vil ha dobbeltspor. Vi valgte derfor i 2009 og gå for den løsningen som ga best mulighet til å oppnå akkurat det. Nå er vi der. La oss heller endre fokus til de tingene vi faktisk kan gjøre noe med, som den planlagte utbyggingen av Sjøsiden. Den vil ikke Moss SV ha.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags