Men hva med oss i Moss?

Hva skjer: Moss Havn står foran store endringsprosesser. Ikke alle er like tilfredse med det.

Hva skjer: Moss Havn står foran store endringsprosesser. Ikke alle er like tilfredse med det. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

ByutviklingOrdfører Hanne Tollerud har samlet sine kolleger fra kommunene som inngår i det vi omtaler som Mosseregionen, for å dokumentere at behovet for en havn i Moss er et felles ønske. Her er det veldig mye som handler om regionen, men hva med oss i Moss?

Det er her og nå grunn til å minne om at Moss havn er etablert i et av de mest attraktive områdene byen har, i umiddelbar nærhet av boligområder for tusenvis av mossinger som allerede idag må leve med støy og luftforurensning knyttet til en havnevirksomhet som etter planene skal doble sin håndtering av containere. Jeg har vanskelig for å forstå at vi skal bære byrden av skjemmende containervirksomhet som i stor grad handler om stadig økende import til distribusjons- og engrosvirksomheter i Vestby!

Støtten Hanne Tollerud får fra sine kolleger er en kombinasjon av sikring av nåværende arbeidsplasser, kombinert med skrekkscenario om framtidig trafikkavvikling på E6. Sammen med Vestby-ordføreren ser Inger Lise Skartlien og Rene Rafshol for seg faren for kollaps for biltrafikken på E6, dersom trailere fra Borg havn til virksomhetene i Vestby og Oslo skal konkurrere om plassen på motorveien. Ordfører Reidar Kaabbel henviser på sin side til arbeidsplassene ved kjempelageret til UNIL, som visstnok omfatter 35 årsverk.

Den dyktige ordføreren i Vestby, Tom A. Ludvigsen, kan for sin del slå i bordet med bl.a. IKEA og ASKO, som med sine ca 1.000 arbeidsplasser er selve trumfkortet for å dokumentere behovet for en havn i Moss. I henhold til Moss Avis fyrer han samtidig løs mot Borg havn og deres havnesjef, som tidligere har tillatt seg å så tvil om Moss havns framtid. Her nevner han i samme åndedrag den dårlige veikvaliteten fra Borg havn og til E6. Og han synes at ideen om å nedlegge havna og bygge boliger etc. på østsiden av Værlebukta er høl i hue. Om tilbudet fra Moss havn bortfaller, betyr dette i så fall kroken på døra for hjørnesteinsbedriftene i Vestby? Eller kan de fortsatt leve med andre transportløsninger, nye teknologiske løsninger vi bare skimter konturene av?

Jeg er en av mange som er svært tvilende til prosjektet som Moss havn i disse dager har påbegynt, ved at forslag til detaljregulering av framtidig havn er lagt ut til høring. Det er derfor med glede jeg noterer at Hanne Tollerud ikke legger skjul på at det har vært, og er, uenighet om havnas planer, og at alle må få si hva de mener om containerhavna.

Det vil ikke komme som et sjokk om forslaget til detaljregulering av havna blir klubbet igjennom i bystyret utpå våren, med Høyre og Arbeiderpartiet i sedvanlig allianse når det gjelder fullstendig enighet om samferdselsprosjekter i Moss. Men vi har fortsatt ikke fått svaret på en rekke spørsmål knyttet til økonomiske størrelser, i form av behovet for investeringer og forventet inntjening i Moss havn når denne er ferdig opparbeidet i henhold til reguleringen. Videre er heller ikke spørsmålet om valg av ny trasé for riksvei 19 avklart eller finansiert, noe som medfører at Moss havn over minimum 10 år må dele nåværende riksvei med ferje- og Jeløytrafikken for transport ut/inn til havna. Og da lurer jeg på hva ordføreren i Vestby synes om denne løsningen, i forhold til hva han omtaler om Borg havns elendige tilknytning til E6? Og kan tanken ha slått han at Fredrikstad, hvor ting vanligvis årnær sæ´, i mellomtiden har fått på plass en god veiløsning?

Moss havn er et såkalt KF - kommunalt foretak. Etter å ha kontaktet en av Norges absolutt beste tolkere av kommuneloven, er jeg sikker på følgende: Som KF er Moss kommune fullt ansvarlig for havnedriften, da denne inngår som en del av kommunens virksomhet. Derfor bør politikerne ha solid oversikt og muligheter for å kontrollere utviklingen i havna, da de har et klart flertall av medlemmene i styret for Moss havn. Og om utviklingen av Moss havn kommer ut av kontroll, i forhold til for store låneopptak kombinert med for dårlig inntjening, er det i siste instans Moss kommune som står ansvarlig for den delen av gjelden som ikke dekkes ved avhending av havnas aktiva. Og med henvisning til Tom A. Ludvigsens store entusiasme for en havn i Moss for virksomhetene i Vestby; kan vi i så fall håpe på et spleiselag med Vestby kommune?

Det er på denne bakgrunn jeg, og mange med meg, har brukt mye tid på faktainnsamling om alle forhold som kan påvirke utviklingen i Moss havn dersom prosjektet realiseres. Og da er vi svært glade for Hanne Tolleruds forsikring om at alle må få si hva de mener om containerhavna, noe vi tolker som idag og helt fram til prosjektet er ferdig behandlet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags