Moss, en by i endring

En av mange ideer: Utbygger har lansert mange løsninger rundt den nye jernbanestasjonen.

En av mange ideer: Utbygger har lansert mange løsninger rundt den nye jernbanestasjonen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Debatt Store deler av Nyquistbyen er nå historie, der det før var gamle småhus er det nå kun hardpakket jord og få tegn av den tidligere bebyggelsen igjen. For de aller fleste av oss er det dramatisk å se de store maskinene som plukker ned hus etter hus, og det er lett å forstå at mange av dem som er vokst opp og har bodd i dette området, opplever dette som trist.

Men nå kan vi se sjøen fra Kransen. Husene som har blitt borte har åpnet opp byen på en ny måte, vi kan nå stå midt i byen og se sjøen og horisonten. Utsikten gir oss en følelse av uendelighet, der vi lengst ute i Oslofjorden ser punktet der himmelen møter havet. Vi ser Bastøfergene som glir sakte mot Moss, den lave januar solen løfter båten fram og stiller den i sterk kontrast mot det mørke vannet. Utsikten gjør at det har blitt tydeligere for alle som kommer kjørende inn til Moss at vi er en kystby. Det aner oss at de endringene som vi nå ser begynnelsen av gir byen enorme muligheter, vi må bare gripe øyeblikket og sørge for at vi gjør de gode valgene for byen vår.

Fremdeles er det noen i «Bedre Byutvikling Moss» som jobber iherdig mot den valgte jernbanetraseen, men nå har det toget gått. Alle bør nå innse at jernbanen blir bygd slik bystyre har bestemt. Moss får en fantastisk fin stasjon i sentrum, til det beste for innbyggerne og næringslivet. Jeg oppfordrer derfor alle gode krefter til å innse realitetene og heller bruke kunnskap og energi på å være med å bygge en enda bedre by. Ikke kast bort energien på tapte slag. Sammen skal vi bygge en fantastisk fin bydel.

De store endringene kommer først og fremst fordi den store nasjonale satsingen på Intercity-tog medfører at vi får ny jernbanetrasé gjennom Moss og en ny jernbanestasjon. I 2018 startet det forberedende arbeidet opp, med anleggsvei gjennom Mosseskogen, tilrettelegging for tunnelinnslag ved Sandbukta og nå rivninger i Nyquistbyen. Selve hovedarbeidene for ny trase skal starte opp i 2019.

I disse dager gjennomføres de største investeringene i Moss bys historie, ingen andre har investert så mye penger i Moss, som det nå Bane NOR gjør. Det er åpenbart at endringene gir oss en historisk mulighet til å utvikle byen.

Statens føring for bygging av ny jernbane er at Intercity-stasjonene skal lokaliseres slik at de blir et godt utgangspunkt for lokal knutepunkt- og byutvikling. Den utviklingen er det vi Mossinger som er ansvarlig for. Et sentralt tema i rulleringen av sentrumsplanen i Moss vil derfor være å definere hvordan knutepunktutviklingen rundt det nye stasjonsområdet skal ivaretas og hvilke rammer som må legges for videre planlegging. Område skal reguleres, og vi vet allerede nå at det skal tilrettelegges for nye boliger, arbeidsplasser, handel og kulturtilbud. Sjøsiden Moss AS, selskapet som Bane NOR og Moss kommune eier sammen, blir en viktig aktør i utviklingen av det nye området. Det at kommunen er medeier i Sjøsiden gir oss enda større mulighet til å påvirke utviklingene enn om vi kun var reguleringsmyndighet, i tillegg vil selskapet kunne gi kommunen en hyggelig avkastning som kan brukes til andre viktige formål.

Staten stiller krav til knutepunktutvikling. Og i Moss blir utviklingsmuligheten større enn for de fleste, kanskje alle, byene som er med i jernbanesatsingen. Med en effektiv havn, jernbanespor til havna og enkel tilgang til E6 er mulighetene store for industri og handel som stiller strenge økonomiske og miljømessige krav til logistikk. Logistikk-knutepunktet i Moss kan tiltrekke seg virksomheter som har stor verdiskapning. Virksomheter som betaler gode lønninger og som etterspør og kjøper tjenester i lokalsamfunnet, slik at etableringen får mange positive ringvirkninger. Vi kan tiltrekke oss næringer som ellers aldri ville vurdert å etablere seg i Moss.

Jeg håper at vi får en byutvikling i Værla som både ivaretar det moderne samfunns krav til effektivitet og estetikk, samtidig som vi klarer å beholde utsikten til sjøen, slik at byen tydelig bevarer sin identitet som kystby.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags